Att utveckla förutsättningar för ett nationellt programkontor som ska snabba på den hållbara omställningen och skapa attraktiva livsmiljöer. Det är vad förberedelseprojektet People-powered Transformation handlar om.

People-powered Transformation är ett av 23 förberedelseprojekt inom Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige från Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Tanken med alla förberedelseprojekt är att de ska accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta genom att driva systeminnovation mot ambitiösa omställningsmål, så kallade ”missions”.

Målet är att People-powered Transformation ska landa i ett nationellt programkontor för attraktiva, inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer.

– Det handlar om samhällets transformation i hållbar riktning men även hur vi får med människan i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen. Här krävs det designmetoder och designperspektiv för att transformationen ska bli gynnsam för alla och ge välbefinnande och värden tillbaka till lokalsamhället, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

Projektet drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med bland andra SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Samskapande designprocesser för platsinnovation

People-powered Transformation utgår från norra Sverige, men projektteamet ser att lärandet kan skalas till hela landet och även internationellt. Initiativet går helt i linje med temat på Världsutställningen i Osaka 2025 – ”Designing Future Society for Our Lives”.

Flera labb har genomförts i Boden och Luleå kommun där man träffat skolbarn i Gunnarsbyn, entreprenörer i Sörbyn och invånare i Strömsund. I juni hölls ett stort regionalt designlabb där Sverker Sörlin, forskare i miljöhistoria och författare till bland annat Framtidslandet, var med och talade på temat ”Hur bygger vi vårt framtidsland”. Labbet var en kraftsamling för en mission kring people-powered transformation och gav ett tydligt kvitto på att det finns ett stort engagemang.

Förnyelselabb – en neutral arena där aktörer möts

I projektet arbetar man med så kallade förnyelselabb, en designorienterad metodik utvecklad av SVID, som fungerar som en plattform för lokal omställning och ger övergripande insikter inför fortsatt arbete.

– Vi samlar olika aktörer för att tillsammans undersöka utmaningar, systemets förutsättningar och möjliga alternativa vägar för en framgångsrik omställning. Vi utgör ett tredje rum – något som behövs när vi ska skapa missions – en neutral arena där många olika aktörer kan mötas och identifiera utmaningar som känns viktiga att arbeta vidare med, säger Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och projektledare för People-powered Transformation på SVID.

Luleå tekniska universitet leder projektet med deltagande av kommuner som Boden, Jokkmokk, Luleå, Kiruna och Helsingborg. Åsa Wikberg Nilsson, LTU, är projektledare och Helena Godotter Karlberg, LTU Business, är processledare.

Besked om etablering i februari

Programidén som utvecklas i förberedelseprojektet ska lämnas in den 19 oktober, och den 27 februari 2024 ges besked om etablering av program och finansiering av programkontor.

Kontakt