Hur kan man snabba på den hållbara omställningen och skapa attraktiva livsmiljöer? Det har förberedelseprojektet People-powered Transformation handlat om.

Inom ramen för Vinnovas stora innovationssatsning Impact innovation genomförde Luleå tekniska universitet tillsammans med bland annat SVID ett förberedelseprojekt där målet var att skapa ett nationellt programkontor för attraktiva, inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer.

I arbetet med att ta fram riktningen och missionen för programkontoret, och förstå vad ”people-powered transformation” egentligen är användes designmetodik för att samla aktörer från olika områden och tillsammans utforska lokala och regionala utmaningar.

– Genom att använda design för att tillsammans skapa innovation på olika platser och i våra system, kan vi åstadkomma banbrytande nya sätt att tänka och agera, säger Pia McAleenan, tidigare chef för Offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

Förnyelselabbade i Boden, Jokkmokk och Luleå

Projektet utgick från kommuner och regioner i norra Sverige, med tanken att lärandet skulle kunna skalas upp till hela landet och även internationellt. Tre lokala förnyelselabb genomfördes i Boden, Jokkmokk och Luleå, och ett regionalt labb i Luleå. Förnyelselabb är en designorienterad metodik som utvecklats av SVID och som fungerar som en plattform för lokal omställning och ger övergripande insikter inför fortsatt arbete.

– Av erfarenhet vet vi att samhällsomställning börjar i det lokala. Tillsammans med städerna skapade vi förutsättningar att fundera kring vilka utmaningar, möjligheter och riktningar som var viktiga att staka ut framåt av de som bor på platsen, säger Pia McAleenan, tidigare chef för Offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

Inomhus i ett konferensrum. En person som står på scenen och pratar och personer som sitter nedanför runt rnda bord och lyssnar.
Hur kan man skapa attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i norr? Det diskuterades vid en konferens i Luleå hösten 2023.

I Boden handlade utmaningen om hur de små byarna kan ges handlingsutrymme och förutsättningar att vara livskraftiga, och hur invånarna vill vara delaktiga. I Luleå handlade frågeställningen om vad invånarna på olika platser kunde ges för möjlighet att påverka och hur det skulle kunna gå till, och i Jokkmokk handlade det om den gröna omställningen som begrepp, vad den innebär och hur den kan berikas genom olika perspektiv, och på vilket sätt olika platser och sammanhang kan göras delaktiga på bästa sätt.

– Att utgå ifrån en plats är en mycket bra utgångspunkt för att skapa engagemang hos de som bor där, och engagemang är helt nödvändigt när vi ska göra de stora omställningarna mot ett hållbart samhälle, säger Pia McAleenan.

I ett regionalt labb i Luleå samlades aktörer från flera kommuner för att diskutera vilka regionala utmaningar man behöver jobba vidare med för att stärka landsbygdens position och regionen i stort.

Arbetade för ett nationellt programkontor för hållbara livsmiljöer

Förberedelseprojektet skapade en mobilisering av olika designdrivna aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor kring att arbeta med hållbar samhällsomställning. De fyra förnyelselabben, och hur man skulle kunna skala upp detta arbete till fler städer, låg som grund till det förslag på ett nationellt programkontor för attraktiva, inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Ansökan lämnades in i oktober 2023, och ett 100-tal aktörer ställde sig bakom programförslaget.

– Det var verkligen spännande att vi under så kort tid kunde kraftsamla och få ett 100-tal designdrivna aktörer inom bland annat akademi, näringsliv och offentlig sektor att ställa sig bakom det här förslaget. Det visar hur aktuell och viktig den här frågan är, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

Vad händer framåt?

People-powered Transformation var ett av 23 förberedelseprojekt inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Impact Innovation. Målet var att People-powered Transformation skulle landa i ett nationellt programkontor för attraktiva, inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer, där städer skulle kunna söka medel för att genomföra lokala transformationer.

I februari 2024 meddelades vilka fem projekt som gått vidare och fått finansiering för att bli strategiska innovationsprogram. People-powered Transformation var inte bland de projekten. Men varje kommun och region som deltog i förberedelseprojektet kan nu ändå arbeta vidare med de utmaningar som de identifierat i förnyelselabben.

Publicerad 31 maj 2024

Kontakt