Svenska Designsällskapet har nu fått en ny styrelse. Lars Eriksson, professor i Industridesign vid Jönköping University byter nu av Helena Godotter Karlberg i rollen som ordförande, efter flera år som styrelseledamot.

Helena blir kvar som styrelseledamot, men lämnar även över sin plats i SVIDs styrelse till Lars, som redan sedan tidigare är invald i BEDAs styrelse.

– Det känns bra att lämna över till Lars som har lång erfarenhet i såväl branschen som i styrelsen för Svenska Designsällskapet. Jag tror också att det är bra att ha en och samma person i alla de olika uppdragen vi har, Svenska Designsällskapet, SVID och BEDA, säger Helena Godotter Karlberg.

I den nya styrelsen ingår förutom Lars och Helena som är affärsutvecklare och platsinnovatör på LTU Business, Andreas Säfström, designchef på Ericsson, Camilla Kullborg, ansvarig för startup scouting på ABB/SynerLeap, Pär Bergström, designstrateg på Yellon och Terese Alstin, ansvarig för strategisk designutveckling på Form/Design Center i Malmö.

– Den nya styrelsen representerar näringsliv, akademi och organisationer med förankring i såväl norr som söder, väst som öst, säger Lisbeth Svengren Holm som har tagit fram förslaget till den nya styrelsen. Denna klubbades på årsstämman under veckan.

Publicerad 28 juni 2023