Cirkulär design är begreppet på mångas läppar, men det krävs både kunskap och inspiration för att kunna arbeta med det i praktiken. Nu finns nya aktuella inspirerande exempel, utbildningsmaterial och verktyg på den relanserade Hållbarhetsguiden.

Allt fler verksamheter har blivit medvetna om att det är viktigt och oundvikligt att börja arbeta med cirkulär design. Ekodesigndirektivet, taxonomin och ökade krav från både regering, kunder och allmänhet om hållbarhetsarbete gör att detta inte längre är ett val utan något som kommer att krävas av alla framöver. Men att gå från kännedom till att själv genomföra förändringar till en cirkulär verksamhet är inte alltid det lättaste.

Goda exempel inspirerar

För att kunna göra förändringar i beteende behöver man ofta ha förebilder som inspirerar. Hur har andra lyckats göra den linjära och föråldrade affärsmodellen till en hållbar och cirkulär sådan? Hur har de blivit framgångsrika och vad har de uppnått? Och vilka politiska ramar och samarbetsmodeller på lokal, nationell eller till och med internationell nivå har bidragit till detta?

– Förändring tar tid och man måste hitta bra förebilder och få inspiration för att kunna ta det där första steget till att bli mer hållbar. Därför har vi nu sammanställt goda exempel från fler än 40 olika företag och verksamheter i olika branscher i Europa och omvärlden, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

Från tanke till att göra

Men det är inte bara inspiration som är viktig. Nu finns även flera verktyg som hjälper den som vill starta sitt förändringsarbete.

– Verktygen har tagits fram i samarbete med cirkulära experter, designer och användare från flera olika länder. Vi har märkt att de som har gått kurserna och lärt sig att arbeta med cirkulär design har förstått hur de ska börja genomföra förändringar för att ställa om till en cirkulär verksamhet, säger Anna Velander Gisslén.

Alla verktyg är kostnadsfria och finns att läsa om och ladda ner på engelska och i flera fall även på svenska.

Här hittar du inspiration och verktyg

Fakta om Hållbarhetsguiden och EcoDesign Circle

SVID har vidareutvecklat Hållbarhetsguiden inom projektet EcoDesign Circle som pågick under 2016 till 2019, och i det efterföljande projektet EcoDesign Circle 4.0 som pågick till 2021. Projekten drevs av designorganisationer och universitet från Sverige, Tyskland, Estland, Polen och Finland. I EcoDesign Circle 4.0 ingick även Technische Universität Berlin och Medina Art Ltd i Ryssland.

Projekten leddes av The Federal Environment Agency i Tyskland och finansierades med medel från Baltic Sea Region, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Ryssland.

Kontakt

Publicerad 22 december 2021