Efter fem år kan nu det internationella projektet EcoDesign Circle summeras: Över 150 personer har utbildats i cirkulär design, 30 workshoppar har genomförts och över 40 goda exempel har tagits fram.

I projektet utvecklades flera framgångsrika metoder och verktyg för att hjälpa företag att ställa om sin verksamhet till att bli cirkulär. Föreläsningar och andra kommunikationsinsatser har dessutom bidragit till att möta det stora behovet av kompetenshöjning. EcoDesign Circle startade 2016 och blev tack vare mycket goda resultat beviljat en förlängning till och med 2021.

Det samlade arbetet finns nu kostnadsfritt för alla att ta del av via hållbarhetsplattformen Hållbarhetsguiden med en mängd inspirerande exempel, verktyg, utbildningar och genomlysningar av verksamheter att fördjupa sig i.

– Det är med stolthet vi nu avslutar projektet och går in i nästa fas i det viktiga arbetet med att öka kompetens och medvetenhet om cirkulär design. Vi tar med oss alla kunskaper och verktyg och fortsätter att utveckla dem, och utbilda företag, studenter och allmänhet, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

Verktyg redo att användas i verksamheter

De olika verktygen har utvecklats under projektets gång genom många workshoppar och genom att testa på företag och designer. Lärdomar som kommit under vägen har bidragit till att vi idag har material som är lätt att förstå och att använda i sin verksamhet.

Utbildat för att höja kunskapsnivån

Flera olika företag från olika branscher och bakgrund har deltagit i olika insatser där de har fått lära sig mer om cirkulär ekonomi, vad cirkulär design är och hur det kan bidra till deras egen omställning. Många har fått hjälp att på djupet gå in i sin verksamhet för att identifiera sina egna kritiska punkter och med hjälp av cirkulära experter fått möjlighet att själva göra välbehövliga förändringar som första steg i sin förändringsresa.

Stärker samarbetet i Östersjöregionen

Projektet har fått starkt genomslag i flera länder i Östersjöregionen. Cirkulära experter, designer, forskare, kommunikatörer, alla med en stark drivkraft att uppnå förändring i samhället, har deltagit från Sverige, Tyskland, Estland, Polen, Finland och Ryssland.

– Vi har haft en mångfald av hårt arbetande personer med oss under åren som alla bidragit till de många goda utkomster vi ser idag. Framgångsreceptet bottnar mycket i allas olika kompetenser och resurser, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID och projektledare för EcoDesign Circle och EcoDesign Circle 4.0.

Nominerat till Regiostar Awards

Projektets framgångsrika utveckling bidrog till att det i hård konkurrens blev nominerat i kategorin ”Cirkulär ekonomi för ett grönt Europa” i Regiostars Awards, som arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik.

Fakta om projektet

SVID deltog i projektet EcoDesign Circle som pågick under 2016 till 2019, och i det efterföljande projektet EcoDesign Circle 4.0 som pågick till 2021. Projekten drevs av designorganisationer och universitet från Sverige, Tyskland, Estland, Polen och Finland. I EcoDesign Circle 4.0 ingick även Technische Universität Berlin och Medina Art Ltd i Ryssland.

Projekten leddes av The Federal Environment Agency i Tyskland och finansierades med medel från Baltic Sea Region, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Ryssland.

Film från projektet EcoDesign Circle.

Kontakt

Publicerad 22 december 2021