När: 31 maj 2024

Var: Skellefteå

Utforska och skapa framtider i Skellefteå! Arctic Design Center och Make a Difference håller i en workshop med framtidsverktyg, inspiration och interaktivt skapande av framtidsscenarier.

Workshoppen är den andra workshoppen i en serie och riktar sig till personer som tillsammans med oss vill vidga perspektiven inom långsiktigt social och ekonomisk hållbarhet i samhällsomvandlingen.

Program

Med framsynsmetoder undersöker vi ett mångfald av perspektiv och områden:

1. Inflyttning och genusperspektiv.

Vad krävs i en stad för att skapa en mer attraktiv och jämlik miljö som uppmuntrar kvinnor att bosätta sig i regionen och hitta en hållbar livsbalans?

2. Ojämlikheter och maktförhållanden i utbildning

Utforska vilka framtidsscenarier som finns om de stora industrietableringarna rekryterar direkt från gymnasiet och de unga väljer att inte studera vidare. Vad kan detta på sikt innebära för en ort?

3. Kultur och fritidsaktiviteter kopplade till jämställdhet

Finns inkluderande aktiviteter som tar hänsyn till kulturarv, kulturmiljöer, urfolk och minoriteter, nyinflyttade? Är utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter jämställt?

4. Regenerativt och mobilt boende under klimatförändringar

Hur kan vi utforska möjligheter och risker med att leva på ett sätt som är mer flexibelt och hållbart i en tid av klimatförändringar? Vad kan vi lära av det samiska samhället?

Anmälan

Anmälan till workshoppen har stängt.

Arrangörer

Arctic Design Center i samarbete med MAD, Make a Difference.

Kontakt

Har du frågor om Arctic Design Center? Kontakta mig!