Hur kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige med design som verktyg? Det arbetar projektet Arctic Design med.

Just nu sker stora etableringar i norra Sverige. Vi står mitt i ett paradigmskifte där hållbar omställning av både näringsliv och samhälle är absolut nödvändigt.

– Kompetensområden som arkitektur, design, konst och kultur, som var för sig är starka, har tillsammans en otrolig förmåga att arbeta med frågor inom utveckling och hållbarhet, säger Jonas Olsson, vd, SVID.

Arctic Design Center är en mötesplats som driver frågor inom arkitektur, design, konst, kulturarv och form. Själva centret finns fysiskt i Skellefteå men kommer att ha utställningar, workshoppar och föreläsningar runt om i regionerna. Projektet arbetar med utgångspunkt i användardriven utveckling i kombination med platsspecifika utmaningar med syfte att bygga hållbara platser som erbjuder attraktiva livsmiljöer för människor. Det är viktigt att inkludera och få in olika perspektiv och röster i samhällsutvecklingen.

– Genom samarbeten, inkludering och design som utvecklingskraft kan man hitta gemensamma utmaningar, nya perspektiv och innovativa lösningar, säger Maria Bergmark, designstrateg och projektledare från SVIDs sida på Arctic Design Center.

Kunskap och metoder som tas fram kan sedan skalas upp till kommuner och regioner.

Målet – en fast innovationsnod för gestaltad livsmiljö

Projektet har ett treårigt EU-stöd men målet är att Arctic Design Center ska bli en fast nod som innovationsmiljö för politiken för gestaltad livsmiljö i norra Sverige. Att bygga hållbara och attraktiva platser som erbjuder attraktiva livsmiljöer för människor kommer att vara centralt för att möjliggöra en grön expansion i norra Sverige.

– Expansionen som sker måste vara värdebaserad, där människans, naturens och planetens behov sätts i centrum, säger Carola Fallgren, projektledare Arctic Design Center, Region Västerbotten.

Projektet pågår mellan december 2023 och december 2026 och drivs av Region Västerbotten. Samarbetspartner är Region Norrbotten, SVID och Skellefteå kommun.

Publicerad 23 februari 2024

Uppdaterad 26 februari 2024

Vill du veta mer om Arctic Design Center? Kontakta mig!