När: 2 maj 2023

Var: Skövde

Framtidens vinnare arbetar hållbart. För att säkra företagets framtid ställs krav på hur vi driver våra verksamheter. Är ni förberedda?

Oavsett hur långt företaget kommit inom hållbarhet upplever många att de behöver olika typer av insatser och stöd. Hur ser det ut hos er? Välkommen på ett frukostseminarium där du får värdefull kunskap, insikter och inspiration på hur du kan utveckla ditt företag på ett hållbart vis. Du får lära dig om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Under morgonen kommer du att få grundläggande information och inspirerande exempel inom hållbarhet och trender som påverkar oss. Ett lokalt företag finns på plats och berättar om sitt hållbarhetsarbete och vi kommer att få en guidad tur i materialbiblioteket Material ConneXion Skövde. Det blir samtal och nätverkande där vi delar insikter om de behov och resurser ni företag har för fortsatt arbete.

För att identifiera företagares behov genomförs samtidigt en enkät som du gärna får besvara. Alla svar är mycket värdefulla, oavsett deltagande på eventet eller inte. Den tar endast fem minuter att besvara och är anonym.

Svara på enkäten ”Stärkt samverkan och cirkularitet i Västra Götaland”

Agenda

  • Kl. 07.45–08.15, frukost och nätverkande
  • Kl. 08.15–09.00, Hållbarhet & cirkulär design.
    – Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg, SVID – Vad är cirkulär design? Varför är det viktigt för mitt företag och hur går jag vidare?
    – Tove Sventoft, VD & Kristofer Jonsson, inredningsarkitekt och designer, Sibab – Hållbara processer i inredningsprojekt. Att möjliggöra omställningen från linjär till cirkulär inredning med medvetna materialval och hållbara relationer.
  • Kl. 09.00–09.10, paus
  • Kl. 09.10–09.40, Visning av Material ConneXion Skövde
  • Kl. 09.40–10.05, workshop – minska företagets avtryck med hållbara förändringar
  • Kl. 10.05–10.30, uppsamling och avrundning

För vem?

Seminariet riktar sig till anställda på små och medelstora företag i Västra Götaland.

När?

Tisdag 2 maj klockan 07.45–10.30, frukost serveras 07.45–08.15.

Var?

Assar Innovation Arena, Kavelbrovägen 2, Skövde.

Kostnad

Det är kostnadsfritt att delta tack vare finansiering från Västra Götalandsregionen. Vid utebliven närvaro, eller avbokning senare än 24 timmar före start, tillämpar vi en no show-avgift på 250 kronor.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Antalet platser är begränsade.

Arrangörer

Seminariet finansieras av Västra Götalandsregionen och ges i samarbete mellan SVID, Stiftelsen Svensk industridesign och IDC West Sweden AB.

Seminariet erbjuds inom ramen för förstudien Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland.

Kontakt

Vill du veta mer?

Workshoppar och inspiration:
hållbarhet och cirkulär design i VGR

Välkommen till inspirerande frukostseminarier där du får lära dig mer om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Förstudie:
Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland

I en förstudie undersökte SVID möjligheterna att skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi i Västra Götalands län för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter.