Är ditt företag framtidens vinnare? Genom att ställa om till en hållbar affärsmodell tryggar du en långsiktig och lönsam verksamhet.

Att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor kommer att vara ett måste för ett företags överlevnad. Under våren 2023 har du som bedriver företag i Västra Götaland möjlighet att kostnadsfritt delta i workshoppar och inspirationstillfällen där du får en grundkunskap i cirkularitet och omvärldsanalys. Du får även möjlighet att identifiera ditt företags behov och skapa värdefulla kontakter, och bidra till regionens framtida satsningar.

Hur kan cirkulär design skapa affärsmöjligheter för din verksamhet?

Välkommen till inspirerande frukostseminarier där du får lära dig mer om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Du kommer att få grundläggande information och inspirerande exempel inom hållbarhet och trender som påverkar oss. Det finns även tid för samtal och nätverkande så att vi tillsammans kan dela insikter om de behov och vilka resurser ni företag har för ert fortsatta arbete. 

Under våren genomförs flera tillfällen på olika orter. Klicka er vidare vid respektive tillfälle för mer information och anmälan.

Cirkulär design – framtidens lönsamma företagande

Välkommen till en inspirerande frukost där du får lära dig mer om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Genomförs i samarbete med Företagarna Borås och Marketplace Borås.

Hitta kraften för att driva designarbetet av nya cirkulära tjänster

Behöver du hjälp att hitta kraften för att driva din verksamhet hållbart?

Vi bjuder in dig som är nyfiken och som vill inspireras för att tillsammans utforska och lära om visualisering när vi navigerar i omställningen till framtidens hållbara verksamhet.

Genomförs i samarbete med Lindholmen Science Park.

Hur kan den gröna omställningen skapa affärsmöjligheter för din verksamhet?

Välkommen på en förmiddag med fokus på grön omställning där vi tillsammans identifierar behov och skapar förutsättningar för nya lösningar och affärer.

Genomförs i samarbete med Business Region Göteborg.

Vinnande verksamhet i framtidens hållbara näringsliv

Framtidens vinnare arbetar hållbart. För att säkra företagets framtid ställs krav på hur vi driver våra verksamheter. Är ni förberedda?

Välkommen till ett inpirerande frukostseminarium om hållbarhet och cirkulär ekonomi, lokala exempel och guidning i materialbiblioteket MCX.

Genomförs i samarbete med IDC West Sweden AB.

Ta chansen att påverka kommande satsningar – svara på enkät!

Västra Götalandsregionen behöver i sitt kommande arbete insikter om företags nuläge gällande hållbarhetsfrågor. Ta chansen att vara med och påverka hur framtida insatser kommer att riktas genom att svara på en enkät. Ditt svar är mycket värdefullt för näringslivet i regionen, då det utgör underlag för kommande satsningar.

Enkäten är anonym och tar endast fem minuter att besvara.

Kontakt