Programmet Design för energieffektiv vardag kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Utlysning 5

Utlysningen fem omfattar 20 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 10 september 2020.