När: 23 augusti 2022

Var: Östersund

Har ni börjat omställningen för att möta nya krav kopplade till hållbar utveckling? Delta i detta seminarium för att lära dig mer om hållbarhetsarbete och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling.

Du kommer att få en grundläggande förståelse för olika delar inom hållbarhet, trender som påverkar oss och olika sätt att hantera de utmaningar vi står inför. Workshopdelen fokuserar på framtidens hållbara verksamhet och förutom att nätverka, undersöker vi möjliga vägar framåt.

Seminariet är tre timmar långt och erbjuds vid fyra olika tillfällen, varav två tillfällen erbjuds digitalt och två tillfällen erbjuds som fysisk träff i Östersund. Detta tillfälle hålls fysiskt i Östersund.

Kontakt