Hur kan vi öka takten för att möta klimatutmaningar och framtidssäkra våra samhällen? I oktober möts designorganisationer, beslutsfattare och offentliga representanter från Norden och Baltikum för att stärka samarbete och ökad samsyn i hållbarhetsarbetet.

Den 24–25 oktober arrangerar SVID i nära samarbete med Röhsska museet och Svensk Form konferensen Nordic & Baltic Design Summit 2024. Då samlas nordiska och baltiska designorganisationer tillsammans med politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner och offentliga representanter från departement och ministerier inom respektive land. Syftet är att främja en grön omställning, cirkulära samhällen och attraktiva boendemiljöer – med hjälp av designens kraft.

– Vi hoppas att detta blir startskottet för en återkommande aktivitet inom det nordiska och baltiska samarbetet där vi har mycket att vinna på ökad samverkan. Det övergripande målet är att Norden och Baltikum ska vara en region som ligger i framkant i den gröna omställningen, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

Design för ett grönt, livskraftigt och socialt hållbart Norden och Baltikum

Temat för Nordic & Baltic Design Summit 2024 är ”Design för ett grönt, livskraftigt och socialt hållbart Norden och Baltikum”. Konferensen blir en mötesplats för att bygga nätverk och dela erfarenheter och idéer.

– Under de här dagarna kommer vi att lära av varandra, skapa kontakter och öppna upp för samtal. Här kan vi ta vara på den kompetens och möjlighet vi har att accelerera den gröna omställningen med hjälp av designens kraft, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID och projektledare för Nordic & Baltic Design Summit 2024.

Om Nordic Design Summit 2024

Nordic & Baltic Design Summit 2024 genomförs i Göteborg den 24–25 oktober. Konferensen arrangeras av SVID i nära samarbete med Röhsska museet och Svensk Form. I referensgruppen ingår ArkDes, Form/Design Center och Arctic Design Center, och konferensen utvecklas i dialog med DOGA i Norge, Design Forum Finland, Dansk Design Center, DDC och Iceland Design Center. Finansiär är ÄK-N, Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för näringslivsfrågor och Västra Götalandsregionen.

Inbjudan kommer att skickas ut till designorganisationer, beslutsfattare och offentliga representanter med flera från Norden och Baltikum. I mån av plats öppnas konferensen därefter för en bredare publik.

Kontakt

Publicerad 25 juni 2024

Uppdaterad 04 juli 2024