När: 26 april 2023

Var: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg

Välkommen på en förmiddag med fokus på grön omställning där vi tillsammans identifierar behov och skapar förutsättningar för nya lösningar och affärer.

Många företag upplever utmaningar kopplat till sin gröna omställning och har svårt att lösa dem på egen hand. Samtidigt finns det expertis som med hjälp av olika designmetoder är vana vid att skapa lösningar som svarar upp på företags behov. Frågan vi ställer oss är om designprocesser och kreativitet kan bistå i utmaningen att hantera företags gröna omställning. Och finns det i den brytpunkten rent av möjligheter till nya affärer?

Innovationslabbet leds av Business Region Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen och SVID.

Varmt välkommen!

Anmälan

Agenda

08:30 Frukost

08:45 Presentation av hållbarhet och cirkulär design

09:00-09:40 Speed dejting

Syftet med övningen är att de närvarande får möjlighet att prata med varandra. Att representanter från de kulturella och kreativa näringarna lyssnar på SME-företags behov kopplat till den gröna omställningen och att KKN-aktörer får berätta om hur de arbetar med designprocesser för att hjälpa företag att skapa lösningar till deras behov.

09:40-10:30 Vad sades?

KKN får återberätta om vilka utmaningar SME-företagen upplever att de har.

SME-företag får återberätta vad som menas med en designprocess och hur en sådan process skulle kunna komma dem till gagn.

10:30-10:40 paus

10:40-11:00 Vad har vi lärt oss från Analysen?

Vi går igenom utmaningar kopplat till den gröna omställningen och lyfter specifikt 3-5 st områden.

11:00-11:45 Grupparbete

Diskussion i grupper om 4 personer om hur man tillsammans skulle ta sig an en givet område och utmaningar kopplade till densamma.

11:45-12:00 Avslutning

Hur skulle grupperna kunna fortsätta det påbörjade arbetet, har det uppstått affärsmöjligheter? Och hur de skulle kunna tas vidare?

Avslutas med att samla in intresseformulär för fortsatt arbete.

Kontakt