Är du stadsutvecklare, stadsplanerare, beslutsfattare eller ägare av urbana bilgarage? Är du intresserad av att vara med och prata om affärsidéer runt framtidens matproduktion i städerna? Eller känner du någon som är det? Hör av dig till oss!

Vi söker dig som är stadsutvecklare, stadsplanerare, beslutsfattare eller ägare av urbana bilgarage och vill ställa upp på en intervju för forskningsprojektet TURF. TURF har målet att ta fram ett webbaserat beslutsstöd för transformation av urbana bilgarage till odlingsmiljöer.

Du behöver inte vara expert inom området. I det här skedet samlar vi in insikter och är intresserade av bakgrundsfakta om kunskapsläget om stadsnära matproduktion och matresiliens i städer. Resultaten från din intervju kommer att bidra till utvecklingen av en prototyp.

Låter det här intressant? Kontakta mig!

Publicerad 27 juni 2024