Hur kan städer stärka förmågan att närproducera mat genom odlingar i parkeringshus? Det utforskar SVID tillsammans med Rzeszow University of Technology och Pond Fish and Greens i projektet TURF.

Forskningsprojektet TURF, The Urban Food Factory, vill visa hur urbana parkeringshus kan återanvändas för att skapa hållbara odlingsmiljöer och stärka städernas resiliens. Projektet utgår från en framtid där självkörande bilar kan påverka behovet och nyttjandegraden av parkeringshus.

Genom att öka den lokala livsmedelsproduktionen kan städer bättre hantera eventuella risker som till exempel torka, översvämningar och ekonomisk instabilitet kopplad till effekter av klimatkris och väpnade konflikter.

– Vi använder oss av spekulativ och användarcentrerad designmetodik för att utforska hur man skulle kunna utveckla urbana odlingar i före detta parkeringshus för att förbättra stadens motståndskraft, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID, och projektledare för TURF.

Genomför fallstudier i Sverige och Polen

Projektet sker i samarbete med det polska universitetet Rzeszow University of Technology och Pond Fish and Greens, ett svenskt bolag som är specialiserat på olika former av kontrollerade landbaserade odlingar och stadsodlingsinitiativ.

– Vi kommer att göra fallstudier både i Sverige och Polen och utifrån dessa ta fram interaktiva 3D-modeller som ska göra det lättare att förstå konceptet. Vi kommer också att ta fram en webbaserad guide som lyfter fram möjligheterna med att anpassa parkeringshus till odlingsmiljöer. Verktygen ska användas som stöd i stadsplaneringsarbete så att beslutsfattare lättare kan förstå potentialen och räkna på alternativa affärsmodeller, säger Fredrik Forsman.

Stärker städers hållbara utveckling

Det övergripande målet är att stärka den sociala, ekonomiska och miljömässiga kapaciteten i urbana stadsdelar.

– Det ska bli väldigt intressant att utforska ansvarsfördelningen för städernas matproduktion under olika scenarios, och att modellera och skapa förståelse för hur parkeringsgarage kan bli en resurs och stärka städers matproduktion i samhällen som står inför olika risker. Vi hoppas i slutändan kunna bidra till en mer hållbar och motståndskraftig stadsutveckling, säger Fredrik Forsman.

Projektet finansieras av JPI Urban Europe och pågår mellan 2024 och 2026.

Spekulativ design

Spekulativ design handlar om att utgå från möjliga framtidsscenarion för att få nya perspektiv på komplexa problem och framtida utmaningar. Spekulativ design berör ofta de stora samhällsutmaningarna och metoden används för att skapa en utgångspunkt för framtida alternativa lösningar.

Kontakt

Publicerad 24 juni 2024