Halmstad är en kommun som växer. Om 30 år ska kommunen ha kapacitet för 150 000 invånare, 50 000 fler än idag.

– För att göra det möjligt krävs modiga beslut och en förmåga att tänka nytt, något som design kan bidra med, säger Jonas Olsson, VD på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som var med under en två-dagars workshop om Halmstads utveckling i slutet av oktober.

Workshopen arrangerades av SVID i samarbete med Svenska Designsällskapet, Halmstad kommun och Högskolan i Halmstad med syfte att titta närmare på hur industriområdena på den östra sidan i kommunen skulle kunna omvandlas för att utveckla Halmstad på ett positivt sätt.

– Utmaningen är att flera intressen ska samsas på en och samma plats – industrier och företag med de boende, säger Jonas Bergman, Kommunstyrelsens ordförande.

Kartläggningar visar att Halmstad är en segregerad stad med en lägre socioekonomisk resursstyrka i de östra delarna än i de västra. Något som kommunen vill förändra bland annat genom att bygga smart. Dessutom råder brist på studentbostäder, inte minst i de östra delarna runt Högskolan. Det visar en studie över bostadssituationen som Halmstad Högskola har låtit göra. Minst 1 000 nya studentbostäder behövs för att möta den brist som finns och som kan fortsätta att öka när Högskolan får fler studenter.

– Boendesituationen för studenter är tuff i hela landet, men i Halmstad är den orimligt tuff, säger Mustafa Aldabbagh, som studerar till Civilingenjör i maskinteknik, med inriktning hållbar design och innovation på Högskolan i Halmstad.

Mustafa var med i en grupp som skapade den nya stadsdelen Opportunia – en inkluderande, hållbar och samskapande stadsdel full av möjligheter. I Opportunia råder kollektiva boenden med delningsekonomi, flexibla aktivitetsytor och lokala odlingsmöjligheter.

– Under workshoppen kom det fram massor med bra tankar och idéer. Nu är det viktigt att kommunen inkluderar invånarna för att skapa förståelse och engagemang och ett sug att vilja bo och verka i Halmstad, säger Helena Karlberg, ordförande för Svenska Designsällskapet.

Svenska
Designsällskapet

Välkommen till ett ovärderligt kontaktnät inom designområdet. Vi är rösten för svenska designdrivare och designambassadörer. Svenska Designsällskapet stödjer SVID i utvecklingen av designområdet.

Svenska Designsällskapet –
en starkare designröst i hela landet

Intressentföreningen för SVID byter nu namn till Svenska Designsällskapet. Sedan tidigare har Intressentföreningen för SVID slagits ihop med Design Region Sweden för att bilda en ny och större ideell förening med syfte att få en starkare designröst i Sverige.

Publicerad 17 december 2020

Uppdaterad 20 januari 2021