Under den senaste tiden har vi välkomnat inte mindre än fyra nya medarbetare i två olika projekt – Ludvig Kimby i Förnyelselabbet och Daniel Richardsson, Mona Wärdell och Sol Vikström i ett projekt som handlar om designdriven digitalisering av företag på landsbygderna.

Ludvig Kimby arbetar i Förnyelselabbet med att stärka vår förmåga att utforska och hantera behov av förändringar av policy och regler i våra labb. Förnyelselabbet drivs av SVID och finansieras av Arvsfonden.

Daniel Richardsson, Mona Wärdell och Sol Vikström arbetar med att utveckla ett användarcentrerat designverktyg tillsammans med ALMIs rådgivare och andra företagsfrämjare. Metodverktyget ska underlätta för företag på landsbygderna att digitalisera rätt erbjudanden. Daniel arbetar heltid som projektledare med placering i Stockholm och Mona och Sol arbetar som projektledare på halvtid med placering i Sundsvall respektive Östersund. Projektet drivs av SVID och finansieras av Tillväxtverket inom Landsbygdsuppdraget och har fokus på att utveckla digitala modeller, metoder och verktyg som stärker företag på landsbygderna.

Nyfiken att veta mer om våra nya medarbetare?

Vi passade på att ställa några frågor till alla fyra. Läs mer här nedan!

Hej Ludvig! Vad kommer du att arbeta med hos oss på SVID?

– Min roll handlar om att stärka vår förmåga att utforska och utforma policy och regler i våra labb. Vi arbetar med samhällsutmaningar som behöver hanteras ur flera olika perspektiv. Min erfarenhet är att policyperspektivet ofta underskattas. Lagar och regler ses alltför ofta som hinder för utveckling och innovation. Juridik och jurister separeras från innovationsprocessen. Det här minskar utrymmet för verklig systemförändring. Vi behöver bli bättre på att utforska det handlingsutrymme som kan finnas inom befintliga regelverk, och den potential som kan uppnås om regler ändras. Här tror jag att SVID och Förnyelselabbet har ett annat synsätt på system och design som jag hoppas vara en del av.

Vad gjorde du innan du kom till oss?

– Närmast kommer jag från liknande arbetsuppgifter på Tillväxtverket där vi utforskade designmetodik i arbetet med regler, information och digitala lösningar som förenklar företagens myndighetskontakter. Tidigare har jag rört mig mellan olika roller i myndigheter, departement och domstolar, med en fot i juridiken och den andra i insatser för utveckling och innovation.

Varför är det viktigt med design?

– Design som process och förhållningssätt kan ge samhället nya möjligheter att finna innovativa lösningar i komplexa utmaningar. Vi behöver nya ytor där olika kompetenser och perspektiv kan mötas i samverkan, utforska system, testa och experimentera med lösningar, minska avståndet mellan medborgare, företag och offentlig sektor. Design kan bidra till att de samhällsfunktioner vi alla är beroende av utvecklas och anpassas mer till våra förutsättningar och behov, till att samhället får kraft och förmåga att följa med i en snabb samhällsutveckling.

Vad var det som gjorde att du ville arbeta på SVID?

– Jag har följt Förnyelselabbet på avstånd och träffat de flesta av mina nya kollegor i nätverket Svenska innovationslabb, imponerats av vad de kan och gör. Det här är en drömtjänst för en jurist som vill arbeta med juridik som möjliggörare. På SVID finns en djup kunskap inom ett område där jag vill lära mig mer. Jag ser fram emot en brant inlärningskurva!

Har du något bra tips som du skulle vilja dela med dig av?

– Våga göra det som är svårt, obekvämt och ovant.

Vilken superkraft skulle du vilja ha?

– Jag är fascinerad av tid och alternativa verkligheter. Att kunna resa i tiden skulle (kanske) ändra allt!

Hej Daniel! Vad förväntas du göra på jobbet?

– Jag förväntas vara med i ett framstegsteam med Sol och Mona för att stärka företag på landsbygderna i designdriven förnyelse genom digitalisering. Konkret ska vi arbeta fram attraktiva utbildningsmoment i att designa och använda sig av designprocessen. Utbildningsmomenten ska underlätta för företagare att tillsammans med rådgivare lättare digitalisera ”rätt” erbjudanden. Det kan vara produkter, tjänster, upplevelser och den transformation som behövs inom hållbarhet och cirkulära flöden.

Vad gjorde du innan du kom till oss?

– Innan jag kom till SVID arbetade jag i mitt bolag Styrkebaserad i ett uppdrag för Sida, avdelningen Partnerskap och Innovation, med att koordinera GD-Forum, Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.
Här kan du läsa om uppdraget. Jag var även engagerad av Mittuniversitetet, Kvalitetsutveckling, i SMICE som är ett interregionalt nätverk för hållbar utveckling i regionerna Trøndelag Fylke och Jämtland Härjedalen. Målsättning var att främja en Samskapande Mittnordiska Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi (SMICE). I båda dessa sammanhang har jag bidragit med styrkebaserade, innovativa arbetssätt och mötesformer som utgår från designprocessen. Under senhöst och vintern 2020 har jag slutfört min Personcertifiering till Innovationsledare via RISE och yrkesföreningen Innovationsledarna som främjar en professionalisering av yrket Innovationsledare.
Här kan du läsa om personcertifieringen hos RISE

Varför är design viktigt – för dig, andra och världen/samhället?

– Att designa är viktigt för det hjälper människor att utveckla tilltro till sina kreativa förmågor. Designprocessen välkomnar att våga testa sig fram, att misslyckas, och att tills slut lyckas med något som möter användarnas behov på riktigt; minskar deras frustration eller överträffar deras förväntningar och skapar WOW!

– En utvecklad tilltro till ens egna kreativa förmågor är speciellt viktigt i dessa tider – då vi verkligen behöver designa för våra liv. Jag brinner för att, liksom min stora förebild inom Design – David Kelly, stärka människor kreativa förmågor.
Se videon ”How to build your creative confidence” med David Kelley

Vad lockade dig att börja arbeta på SVID?

– Det som lockade mig att börja arbeta på SVID är vår funktion att genom designprocessen stärka individers, arbetslags, teams, företags och hela samhällets kreativa förmåga att designa och utveckla det som främjar liv – hållbarhet och blomstring (som jag kallar hållbarhet 2.0 för).

Vilket bra tips har du som du vill dela med dig av och sprida?

– Det jag varmt kan rekommendera är att utforska styrkan i frågandet konst (Appreciative Inquiry som jag har arbetat med i Sverige sedan 2006). Mitt tips är att fokusera på framstegsfrågorna: Vad gick bra i dag och varför gick det bra? Och att dela svaren på frågorna med en kollega, familjemedlem eller en vän. Du kommer att fascineras av kraften i att fokusera på tre dagliga, små framsteg. I Kairos Futures Framstidstudio ger jag och Fredrik Torberger en framtidspaning om Frågandets konst och design (Season 1, Ep. 25, 27 mars 2020)

Vilken superkraft har du/använder du dig av i dessa tider?

– Min förmåga att stanna upp, andas, reflektera och nyfiket fråga mig: Låt oss se, vad händer nu? Och därefter agera. Kreativitet sägs nämligen uppstå i nuet!

Mona, vad ska du göra på jobbet?

– Jag kommer att jobba i ett starkt och fint team från SVID tillsammans med ALMI för att utveckla ett användarcentrerat designverktyg som i förlängningen ska underlätta för människor och företag på landsbygderna.

Vad gjorde du innan du kom till oss?

– Jag har jobbat på Design i Västernorrland i snart tre år och kommer också fortsättningsvis att göra det på 50 procent. En del av mitt jobb som kvarstår är driften av Tvätteriet Prototyplabb i Sundsvall, ett makerspace där vi för närvarande har full produktion av 3D-printade visirhållare till sjukvården. Där bedriver vi också verksamheten GeekGirls där vi på ett roligt, smart och kreativt sätt introducerar tjejer i låg- och mellanstadiet till ny teknik. Förra året ansvarade jag också för Sveriges första Global Children’s Designathon – ett globalt designevent där barn får vara med och lösa några av FNs globala mål. Höjdpunkten var att barnen fick chans att träffa ”kompisar” från andra delar av världen via en videolänk, och utbyta idéer, funderingar och inspiration.

Innan jag läste till industridesigner i Sundsvall så bodde jag i USA, främst i New York, i 14 år där jag jobbade till största del som projektchef på en advokatfirma.

Varför är det viktigt med design?

– Personligen är det viktigt med design för att jag älskar problemlösningsdelen med yrket. Jag kan inte tänka mig att inte jobba med något som inte kändes meningsfullt och roligt för mig. Men numera är det också bevisat att användarcentrerad design är avgörande för att nå långsiktig framgång.
Läs McKinseys rapport ”The business value of designts/the-business-value-of-design

Vad lockade dig att börja arbeta på SVID?

– När jag läste Industridesign på Mittuniversitetet så gjorde jag ett mindre arbete om SVID och har sedan dess känt att SVID är den ultimata arbetsplatsen för en industridesigner. En kreativ plats med kompetenta och inspirerande arbetskamrater. Att kontoret dessutom ligger vid Moderna Museet skadar ju inte heller även om resorna till Stockholm uteblir under de närmaste månaderna.

Har du något bra tips som du skulle vilja dela med dig av?

– Se möjligheter i de problem du stöter på. Oavsett vad det gäller så har alla ett val 1. Gilla läget, eller 2. Förändra det – att gnälla över problem löser ingenting.

Vilken superkraft skulle du vilja ha?

– Fotografiskt minne. Jag älskar att läsa böcker och försöker att läsa en bok i veckan men jag önskar jag att jag kunde läsa fortare, helst fotografiskt – för att hinna ta in mer och fler.

Sol, vad ska du göra på jobbet?

– Jag ser fram emot att, med hjälp av mina nya projektkamrater: Mona och Daniel, utforma ett designorienterat material som förväntas hjälpa företagare på landsbygd att förstå och identifiera nuvarande och framtida kunders behov och utmaningar. Med designprocessen som guide kan vi öka företagarnas förståelse för och förmåga att se och ta till vara möjligheterna i de trender som driver samtiden, samhället och våra landsbygdsregioner framåt. Målet med satsningen är att fler företagare ska ha tillgång till de kunskaper, metoder och verktyg som krävs när man vill utveckla användarcentrerade, konkurrenskraftiga och nyttotillförande digitala lösningar.

Vad gjorde du innan du kom till oss?

– Jag har dels arbetat som egen företagare med utveckling av digitala produkter/produktioner: ”edutainment” – ofta med barn som målgrupp och främst inom ramen för Kulturella och Kreativa Näringar. Mitt andra ben har rört sig på en strategisk och coachande nivå inom det offentliga och politiska. Utmaningsdriven förändringsledning och verksamhetsutveckling med fokus på Agenda 2030 och digitala lösningar, ligger mig varmt om hjärtat. Att bygga för nuet och våga dra ut modiga visioner för framtiden, utan att låta tanken begränsas av befintliga, ofta föråldrade, strukturer – men att samtidigt ta hänsyn till tidigare vunna erfarenheter och inte lägga energi på att uppfinna hjulet på nytt – är en ständig balansgång. Egenskaper som mod, nyfikenhet och lyhördhet är egenskaper som jag ofta stöter på i mina olika sammanhang.

Varför är det viktigt med design?

– Jorden vi lever på har helt enkelt inte råd med att vi skapar för skapandets skull, att vi driver tillväxt utan att ha med ett hållbarhets- och jämlikhetsperspektiv, att vi utformar tjänster och produkter utan att säkerställa att det vi designar tillför positiva värden och knuffar vårt samhälle och oss människor mot en framtid där fler känner sig delaktiga, inspirerade och trygga.

Vad lockade dig att börja arbeta på SVID?

– Varje människa kan göra skillnad i det lilla. Jag vill arbeta med kollegor som ser ljust på framtiden, som vågar lyfta upp utmaningarna, hitta nya lösningar i dem och skapa en grogrund för innovation också i de små och inte alltid så resursstarka sammanhangen. Genom SVID får jag en möjlighet att stötta företagsstödjare och företagare och genom företagarna våra landsbygder. Det finns så mycket kraft i vårt avlånga land och min förhoppning är att det material vi tar fram tillsammans ska kanalisera den kraften till nya, spännande tjänster och erbjudanden.

Har du något bra tips som du skulle vilja dela med dig av?

– Jag vill tipsa om en TedTalk. Novellisten Chimamanda Adichie talar om ”The danger of a single story.” Hennes berättelse ringar in vikten av att så många människor som möjligt får komma till tals och ge sitt perspektiv, både inom litteraturen, men också, tänker jag, i vårt pågående samhällsbygge. Våra företag står för en stor del av de erbjudanden som vi alla omges av. Frågan vi måste ställa oss är: designar vi för alla, eller enbart för en liten skärva av våra medmänniskor och medborgare?

Vilken superkraft skulle du vilja ha?

– Åh. Jag tror att den superkraft som samhället skulle må bäst av att vi alla bar omkring på idag, är förmågan och lyssna och modet att prova ett Ja när vi ställs inför nya sätt att tänka, leva och samskapa.