SVID bidrar med designkompetens i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som får stöd i en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Viable Cities samlar ett 70-tal aktörer och syftar till att snabba på klimatomställningen till 2030. Nio svenska städer och deras partner tar täten i detta arbete.

Idag bor 55 procent av alla människor på jorden i städer. År 2050 kommer den siffran att vara 66 procent. Klimatomställningen i städer är därför avgörande för att vi ska kunna hålla global uppvärmning under 1,5 grader. Viable Cities ska skynda på omställningen.

– Att engagera medborgare är avgörande för klimatomställning i städer, säger Olga Kordas, programchef på Viable Cities. Hållbar stadsutveckling kräver att vi sätter människan i centrum och här är design ett viktigt verktyg och vi är därför glada att ha SVID som partner.

Person som ritar hus, människor med mera på ett stort papper.
Foto: Vinnova

SVID är en av de cirka 70 medlemsorganisationerna i Viable Cities och bidrar framför allt med designkompetens i satsningen Klimatneutrala städer 2030 som involverar Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. Viable Cities leds av KTH.

Foto på Matilda Legeby, Olga Kordas, Pia McAleenan och Åsa Minoz.
Från vänster: Matilda Legeby, designer på SVID, Olga Kordas, programchef Viable Cities, Pia McAleenan, projektledare på SVID och Åsa Minoz, Innovationsstrateg Viable Cities.

– Detta är ett jättespännande arbete där städer och många andra aktörer tillsammans ska snabba på den transformation som behövs för att bli klimatneutrala, säger Matilda Legeby, designer på SVID.

Viable Cities är också pionjärer i vad som kallas ett missionsorienterat sätt att arbeta med innovation som ofta brukar jämföras med det historiska exemplet att sätta en människa på månen. Viable Cities mission är att ställa om till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

– Designkompetens är en nyckel för att lyckas med detta, säger Matilda Legeby.

Kontakt

Kontakta mig om du vill veta mer om Viable Cities

Publicerad 20 mars 2020

Uppdaterad 24 mars 2020