I början av november arrangerade SVID en kurs i cirkulär ekonomi för små och medelstora företag. Närmare trettio personer fick genom fiktiva case ökade insikter i cirkulär ekonomi och hur man kan arbeta för en mer hållbar framtid.

Inom EU-projektet EcoDesign Circle anordnades en tvådagars interaktiv och produktiv hands-on-workshop i cirkulär ekonomi som riktade sig till en blandning av personer med olika bakgrund som produktdesigner, ingenjörer och entreprenörer som alla var intresserade av att lära sig att anta miljövänlig praxis och dra nytta av de möjligheter som uppstår runt den cirkulära ekonomin.

Deltagarna fick lära sig hur man skapar cirkulära system för produkter och tjänster och hur man driver hållbar innovation i praktiken.

– Kreativiteten flödade och deltagarna analyserade användarbehov, formulerade en designutmaning och utvecklade egna cirkulära lösningar, affärsmodeller och prototyper kring sin exempelprodukt, säger Anna Velander Gisslén, projektledare och kommunikationsansvarig för projektet EcoDesign Circle på SVID.

Användbara tips för framtiden

Målet med kursen var inte att utveckla den perfekta lösningen utan att förstå designprocessen för cirkulära system och för att lära känna de verktyg man kan använda i sitt eget företag för att ta ett steg mot cirkulär ekonomi och en hållbar framtid. Deltagarna arbetade intensivt och redogjorde i slutet av varje uppgift sina tankegångar och tillvägagångsätt för hela gruppen.

En person som framme vid en skärm med en presentation, och redovisar inför en grupp människor som sitter vid bord framför.

Givande upplägg för kunskapsutbyte och kreativitet

Feedbacken från deltagarna var positiv. ”Tack för workshoppen, nyttig och intressant samt bra folk. Intensivt teamwork.”, ”Superinspirerande och lärofyllda dagar” och ”Tack återigen för en lärorik och intressant kurs, jag är glad att jag fick plats!”, var några av reaktionerna.

– Enligt vår uppfattning gick utbildningen i sig väldigt bra, deltagarna matchade exakt vår målgrupp, de var väldigt engagerade och vi fick värdefull feedback på kursen, säger Christian Clemm, en av kursens facilitatorer.

Om Learning Factory Ecodesign

Workshoppen Learning Factory Ecodesign har arrangerats i flera länder i Europa under det pågående projektet, men anordnades denna gång för första gången i Sverige.

Kursen är utvecklad av ekodesignexperterna Tapani Jokinen och Max Werdele på Fraunhofer IZM och faciliterades av SVID och Fraunhofer IZM, inom projektet EcoDesign Circle.

Kontakt

Finansiärer EcoDesign Circle

Logotyp för Interreg Baltic Sea Region
Interreg Baltic Sea Region
Logotyp för European Union - European Regional Development Fund
European Union – European Regional Development Fund