Nu är Governance Innovation Sverige lanserad! En nationell arena för påverkansarbete och kunskapssamling som adresserar behovet av, och samlar inspiration till, nya typer av styrning och ledning.

Governance Innovation Sverige (GIS) har startats med målet att öka samhällets förmåga att genomföra komplexa samhällsförändringar. GIS ska placera sig i mellanrummet mellan sektorer och aktörer från alla delar av samhället, för att skapa bättre förutsättningar för en smidig, effektiv och värdeskapande framtida styrning och ledning.

Initiativtagare till GIS är RISE, SVID, Stockholm Center of Governance, Innovation Leadership Group, Global utmaning och IPF.

Nya utmaningar kräver nya arbetssätt

Sverige har ärvt en samhälls- och styrningsmodell som växt fram i huvudsak under 1900-talet, anpassad till den tidens förutsättningar och behov, samt dess förhållandevis stabila samhällsklimat. Inom ett flertal områden har fundamentala förutsättningar förändrats och fortsätter att förändras, vilket gör att styrningsmodellen i sämre grad än tidigare matchar samhällets behov.

Med örat mot marken hör vi i Governance Innovation Sverige hur näringsliv och offentlig sektor vittnar om att dagens styrning, ledning och organisering är för långsam, eller föråldrad. Inte tillräckligt långsiktig. Har otillräcklig systemförståelse och styrs enligt fel principer. Vi ser beslutsfattare med stor vilja, men också en mångfald samhällsaktörer som ofta drar åt olika håll, enligt sina egna verksamhetslogiker.

Vi står mitt i samhällsomvandlingar som pekar på att våra format för ledning, organisering och samverkan behöver uppdateras för framtiden. Det behövs kunskapshöjning, resurser, samverkan, kraft för innovation och en strategisk helhetsbild runt samhällets organisering för att tackla vår tids stora utmaningar.

Vi samlar aktörer och idéer

Första steget är att samla aktörer och idéer. Plattformen är nu under utveckling och du är inbjuden att vara med och utforma vilka steg vi tar härnäst.

– De utmaningar som samhället och vi alla står inför kräver nytänkande och att vi utvecklar en kollektiv intelligens – det gör vi inte ensamma på kammaren. Vi behöver stärka samverkan mellan aktörer som har en potentiell positiv påverkan på att hantera vår tids komplexa utmaningar. Så vi bjuder nu in fler aktörer att vara med och samverka i detta arbete, säger Jonas Olsson, vd SVID.

– I Förnyelselabbet på SVID har vi tagit fram arbetssätt och förhållningssätt för samverkan mellan många olika aktörer, precis det som behövs när vi som samhälle har komplexa utmaningar att hantera. För att få än mer utväxling av nya arbetssätt och metoder, behöver vi också förnya vårt sätt att leda och styra på. Och det hoppas vi, och övriga initiativtagare, att just GIS kommer att bidra till, säger Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

Kontakt

Publicerad 16 juni 2021

Uppdaterad 24 juni 2021