Här nedan kan du läsa kommentarer från personer som har gått kursen Användarcentrerad affärsutveckling digitalt via Teams under 2021-2022.

Ylva Wretås, Västerås Science Park

Ylva Wretas
Ylva Wretås, projektledare på Västerås Science Park

”Kursen gav på ett överskådligt och pedagogiskt sätt nya verktyg för att kunna förstå, beställa och tillämpa användardriven affärsutveckling i en verksamhet. Upplägget var roligt och omväxlande, och gav tillfälle för mig som deltagare att från ett teoretisk resonemang få tillämpa kunskaperna på ett kreativt sätt!”

Marcus Börrisson, Makersquare

Markus Börrisson
Marcus Börrisson, affärsutvecklare på Makersquare

”Jag gillade upplägget på kursen, där improvisationsteatern var med och bidrog till riktiga case, det gav en verklig upplevelse i träningen. För mig blev kursen ett tillfälle att stanna upp och fundera hur vi jobbar idag, och vad vi kan göra annorlunda och förhoppningsvis förbättra. Jag tar med mig processerna och hur jag kan applicera dem i min nuvarande roll. Jag kommer att titta mer på kundresan då jag upplever att man fångar upp många känslor och frågeställningar där, och jag kommer även att titta mer på Service Blueprint för vårt interna arbete och våra processer för att effektivisera oss själva. Fredrik är pedagogisk och tydlig som kursledare, han förklarar bra.”

Som relativt ny i rollen som coach är alla handfasta verktyg uppskattade och Double Diamond-verktyget gav bra struktur.

Gabriella Hildebrand

Gabriella Hildebrand, High Five

”Som relativt ny i rollen som coach är alla handfasta verktyg uppskattade och Double Diamond-verktyget gav bra struktur. Det var också bra att göra övningar tillsammans med kollegor från andra inkubatorer och aktörer inom innovationsstödssystemet och på så vis få några ansikten på kollegor i branschen. Kursen var även ett bra sätt att lära känna SVID och få bättre insyn i det stöd som finns för oss inkubatorer. Verktygen på SVIDs hemsida är toppen så dem kommer jag gå tillbaka till vid behov.”

Gabriella Hildebrand,
Affärsutvecklare/Koordinator, High Five

Thomas Johnsson, RISE

Thomas Johnsson
Thomas Johnsson, idécoach, Propell Innovation Hub/RISE

”Efter den här kursen är jag ett bättre stöd för mina kunder när de vill jobba effektivt med att utveckla sina produkter och hitta rätt på marknaden. Jag har en tydligare bild av designprocessen och de olika beståndsdelarna och ett nytt sätt att använda dem i många olika sammanhang. Designtänket är med mig från ruta ett, att utgå från användarens perspektiv och inte hoppa över det viktiga förarbetet. Jag rekommenderar alla företagsfrämjare att gå kursen, den ger många insikter och praktiska verktyg i ett effektivt format med bra kursledare.”

Kristofer Dahlin, Framme

Kristofer Dalin
Kristofer Dahlin, Business Development Manager, Framme

”Kursen gav mig ny trygghet i hur man ska formulera utmaningar och hur man sen löser dem genom att använda sig av designprocessen. Det är väldigt skönt att ha en formell process, eller ett ramverk, kring hur man ska gå tillväga. Den första delen i processen, att verkligen förstå utmaningen är så himla viktig, för att det ska bli rätt på slutet. Att förstå nuläget, var man befinner sig, och att sen definiera utvecklingsfrågan. Slarvar man i den delen så kommer det att synas på resultatet. Jag vill gärna gå en fortsättning på kursen, och lära mig mer om den andra delen i processen.”