Här har vi samlat rapporter och analyser av hur design gör skillnad.

Design ger uppemot 70 % högre vinst i många år

Teknikföretagen har utgått från två stora kvalitativa undersökningar om hur företag använder design och sedan analyserat skillnader i lönsamhet och vinstmarginaler mellan de företag som sagt sig satsa strategiskt/innovativt på design och de som ej sagt sig medvetet satsa på design.

The Business Value of Design

Hur kommer det sig att de bästa designutövande industriföretagen nästan dubblerar intäkter och avkastning jämfört med andra företag inom industrin? Läs mer i McKinsey’s rapport ”The Business Value of Design”.

Hur design accelererar ditt företag

Det danska designcentret och den danska industriföreningen (DI) har kartlagt hur företag använder design 2018. Läs mer om de viktigaste resultaten från undersökningen.

Ledare i Norge anser att design ger lönsamhet

Enligt en rapport från den norska designorganisationen DOGA så ser varannan företagsledare i Norge ett tydligt samband mellan designinsatser och lönsamhet i sin egen verksamhet.