Vårt sätt att leva och de val vi gör i vardagen har en betydande påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska nå sina energi- och klimatpolitiska mål behöver vi göra förändringar på såväl individ- som samhällsnivå.

Nu är den sjätte utlysningen i Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle. Utlysningen omfattar cirka 30 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 1 mars 2022.

Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.

Webbinarium om utlysningen den 19 januari

Välkommen till ett webbinarium där vi berättar mer om programmet och utlysningen, och ger tips på saker att tänka på när man ansöker. Det finns även tid till att ställa frågor.

När? Onsdagen den 19 januari, kl. 11 – 12
Var? Digitalt via Zoom

Kontakt