På Kvalitetsmässan i Göteborg den 2 – 4 maj 2022 välkomnar vi nya deltagare att utforska och laborera kring en gemensam utmaning.

Vi skapar en kreativ reflektionsyta för er att hitta nya ingångar och möjliga färdvägar i er utmaning. För att delta skickar du en intresseförfrågan med en kort beskrivning av er utmaning och vilka aktörer ni vill ska delta.

Definierar utmaningsfrågor tillsammans

Om er utmaning går vidare så bokas du in på ett uppstartsmöte under vecka 2 där vi definierar utmaningsfrågor och skapar ett underlag till inbjudan som du kan använda för att samla de aktörer du vill ska vara med. Därefter utformar Förnyelselabbet på SVID ett utkast på workshop som vi vidareutvecklar tillsammans med dig under två avstämningstillfällen i februari.

Efter genomfört labb får ni era reflektioner samlade i ett presentationsmaterial och ytterligare ett samtalstillfälle för att diskutera potentiella färdvägar i hur ni kan arbeta vidare med materialet.

Intresseanmälan senast den 31 december 2021

För att delta skickar du en intresseförfrågan med en kort beskrivning av er utmaning och vilka aktörer ni vill ska delta. Ange också om ni vill samlas under en halvdag eller heldag. Vi har två till fyra labbplatser för högst 30 personer tillgängliga.

Skicka din intresseanmälan senast den 31 december till: elin.eng@svid.se

Kostnad

  • Halvdag: 40 000 SEK
  • Heldag: 75 000 SEK

Labbade om detaljplaneprocess – blev nominerad till Götapriset

På Kvalitetsmässan 2019 gjorde Länsstyrelsen i Västra Götaland ett labb om framtidens detaljplaneprocess och blev nominerade till Götapriset 2021.

Tillsammans med partnerkommuner och Lantmäteriet labbade Länsstyrelsen i Västra Götaland i den gemensamma utmaningen att bygga en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Under en förmiddag samlades aktörerna och reflekterade tillsammans i olika kreativa övningar. De synliggjorde hinder de upplever och möjligheter de ser i sin utmaning. Labbet hjälpte parterna att komma närmre varandra. I januari 2022 implementeras den färdiga plattformen i samtliga länsstyrelser.

Personer som sitter runt ett bord och diskuterar. På bordet är det papper med anteckningar på och post it-lappar.

– Det stora var att Länsstyrelsen och kommunerna tillsammans
skapade idéer. Äntligen något som gjorde att vi närmade oss
ett större fokus. Vi stod mer enade, vi var inte ”vi och dom”
längre. Vi gjorde saker tillsammans och fick tänka snabbt, säger Anette Johansson, verksamhetsutvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Publicerad 20 december 2021

Uppdaterad 08 februari 2022

Vill du veta mer? Kontakta mig!