Den 11 november höll forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag digital årskonferens med projektpresentationer, intervjuer och diskussioner.

Under konferensen berättade sex projekt som har finansiering från programmet om vad de har gjort i projekten och vilka resultat de har kommit fram till.

Från programrådet deltog även Kristina Difs, Konsumentverket, och berättade om den utredning som Konsumentverket har gjort för att identifiera och analysera hinder för fungerande marknader och hållbar konsumtion. Johanna Berlin från Viable Cities/RISE berättade mer om programmet Energipositiva stadsdelar (PED), och hur PED och Design för energieffektiv vardag kan dra nytta av varandra.

Deltog gjorde även Mathias Normand, Energimyndigheten, Jonas Olsson, SVID, Pernilla Hagbert, KTH, Thomas Nyström, RISE och Katarina Walter, designstrateg.

Missade du konferensen? Här kan du ta del av alla presentationer i efterhand.

Projekt som presenterade på årskonferensen

  • VaneVis – att skapa hållbara vanor i vardagen, Cecilia Katzeff, KTH
  • Furbish – Hållbara lasarett, Holger Wallbaum, co-founder och vd Furbish AB och professor i hållbart byggande
  • Re3 – Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi, David Enarsson, projektledare och beteendestrateg LocalLife
  • Digital databas för goda exempel på nudging för energieffektiv vardag, Natalie Kregert, projektledare Nudgd
  • Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa, Roberto Rufo Gonzalez, grundare Consupedia
  • Prosument-centrerad kommunikation för spridning av solceller, Nelson Sommerfeldt, postdoktor på KTH Energiteknik inom solenergi och byggnadsenergisystem

Publicerad 15 december 2021

Uppdaterad 04 januari 2022