Vinnovas nya lärprojekt utforskar systeminnovation för en hållbar framtid. SVID är med och stöttar med utformning och facilitering.

– Vi ville ha en professionell organisation som kunde hjälpa oss med ett pedagogiskt upplägg som samtidigt bottnar i frågor om systeminnovation och designtänk. Det här uppfattar vi att SVID gör på ett unikt sätt, säger Adrian Solitander, handläggare inom Innovationsledning på Vinnova.

Lärprojektet ”Systeminnovation för en hållbar framtid” drivs av Vinnova och utforskar hur man kan använda sig av systeminnovation i offentlig sektor för att lösa komplexa hållbarhetsutmaningar. De 13 myndigheter och sex länsstyrelser som är med i projektet kommer att lära sig mer om systeminnovationens betydelse för att styra mot miljömålen och Agenda 2030.

– Vi vill främja systeminnovation och designtänk, där just själva kombinationen är ganska ny. Lärprojektet är även ett utforskande projekt där myndigheterna själva är med och skapar helt ny kunskap, säger Adrian Solitander, handläggare inom Innovationsledning på Vinnova.

Systeminnovation och design löser komplexa utmaningar

SVID har sedan 2016 i sitt eget labb, Förnyelselabbet, utforskat arbets- och förhållningssätt för att arbeta med samverkan och innovation i komplexa samhällsutmaningar. Labbmetodiken som växt fram i det arbetet bygger på design och systemtänkande och har prövats av bland annat Skolverket, SKR, UNHCR och flertalet kommuner.

– Vi ser utmaningar idag av en mer komplex karaktär där systeminnovation i kombination med design är ett viktigt verktyg. Viljan att jobba med systeminnovation är stor bland deltagarna i satsningen och min förhoppning är att vi på SVID i Vinnovas lärprojekt på ett bra sätt kan bidra med att öka kunskapen och möjligheten att arbeta mer i den här riktningen framåt, säger Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet på SVID.

Inspirationsföreläsningar driver diskussion och lärande

Lärprojektet består av tio digitala träffar under 2021 och 2022. Deltagarna får vid varje träff ta del av en inspirationsföreläsning som de sedan pratar vidare om i blandade grupper. Varje myndighet och länsstyrelse har även digitala träffar i egna mindre grupper där de diskuterar hur de kan applicera det de har lärt sig i sin egen verksamhet.

I Vinnovas blogg om systeminnovation delar deltagarna i lärprojektet med sig av insikter och tankar om systeminnovation och det de har lär sig under lärprojektets träffar.

Mer om projektet

Lärprojektet Systeminnovation för en hållbarbar framtid drivs av Vinnova och utforskar hur man kan använda systeminnovation i offentlig sektor. SVID har varit med och stöttat i utformningen av projektet och facilitererar åtta av de tio träffarna. Projektet pågår under 2021 och 2022.

Publicerad 12 maj 2021

Uppdaterad 24 maj 2021

Kontakt