Hur kan Region Skåne skapa förutsättningar för grön omställning hos företag i regionen? Det undersöker SVID närmare i en ny förstudie.

På uppdrag av Region Skåne undersöker SVID i samarbete med designbyrån Zenit hur man kan skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter i länet.

Förstudien ska visa på vikten av design som en del i en cirkulär omställning och vad det innebär för företag och den cirkulära affärsmodellen.

– Region Skåne har satsat på flera insatser för att främja företagens hållbara omställning. Nu tar de ytterligare ett viktigt kliv för att med fördjupade insikter se hur dessa kan behöva utvecklas, eller kompletteras, för att driva på det här arbetet, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

Undersöker behov av kunskap och verktyg

Förstudien ska undersöka vilka behov av kunskap, verktyg och stöd som finns, och hur regionen med sitt nätverk kan bygga kapacitet kring frågan och visa på potentialen med att adressera design av processer, tjänster och produkter som en nyckel till omställning.

– Att företagen lär sig mer om, och får en ökad förmåga att bli cirkulära med hjälp av cirkulär design, är en katalysator för omställningsförmågan. Jag ser fram emot att med hjälp av förstudien ta del av hur Region Skåne kan intensifiera sitt arbete för att framtidssäkra den lokala industrin, säger Anna Velander Gisslén.

Förstudien ska vara klar i slutet av 2023.

Publicerad 25 september 2023

Projektledare