Platsens styrkor, samsyn och samskapande är framgångsfaktorer för en lyckad platsutveckling. Det menar Svenska Designsällskapets ordförande, Helena Godotter Karlberg, som inledde den 14:e branschdagen för besöksnäringen i Dalarna – Up to Date den 26 oktober.

Ett hundratal deltagare hade samlats i Verkets unika industrilokaler i Avesta för att lyssna till både regionala och nationella representanter för utveckling, akademi, besöksnäring och näringslivet i övrigt. Temat för dagen var platsutveckling och vikten av ett starkt platsvarumärke. En utgångspunkt var visionen för Dalarna som besöksdestination, ”Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt”.

— Vi behöver arbeta för samsyn och med kreativa processer och vi ska se till att göra varandra framgångsrika idag och imorgon, och bygga vidare på vårt redan starka varumärke Dalarna. Så kan vi skapa de bästa förutsättningar för att Dalarna ska bli världens bästa plats att leva, besöka, verka och bo på, sade Chatarina Eriksson, Visit Dalarnas nytillträdda vd.

Flera myndigheter och offentliga organisationer fanns på plats, bland andra Visita, Näringsdepartementet, Svensk Handel och SKR, Sveriges kommuner och regioner. De var överens om att en stark besöksnäring bidrar till ett högt entreprenörskap, infrastruktur och är en förutsättning för att nya företagsetableringar överhuvudtaget ska vara aktuella.

— Besöksnäringen bidrar till nationell, regional och lokal utveckling. Inom kommunorganisationen behöver många olika förvaltningar bidra, exempelvis näringsliv, stadsbyggnad, gata & park, kultur, fritid och föreningsliv. Men kommunen behöver naturligtvis också öppna upp för samverkan med närings- och föreningsliv, sade Anders Gunnarsson från SKR.

Helena, som är ordförande i Svenska Designsällskapet och styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, berättade om hur platsinnovation, en designdriven process med användaren i fokus, kan användas för att utveckla en plats så att den blir mer attraktiv och hållbar.

— Utgå från platsens styrkor och involvera invånarna och lokalsamhället för att skapa stolthet och innovationskraft. Väv ihop olika processer och skapa en samsyn mellan platsens alla aktörer, invånare, besökare, företagare och investerare. Att arbeta tillsammans är nyckeln till ett attraktivt samhälle, sade hon.