Hur kan vi designa produkter med plast så att de går att återvinna? Den frågan samlade ett 60-tal personer vid en konferens inom ramen för projektet Kraftsamling av design för återvinning.

Plast är en integrerad del av vårt moderna samhälle, men dess överanvändning och bristande återvinning har skapat en global utmaning. Under en eftermiddag samlades designer, hållbarhetsutvecklare, företag och aktörer från återvinningsbranschen för att diskutera hur vi kan designa produkter med plast så att de kan återvinnas och fungera i en cirkulär ekonomi.

– Det stora intresset för konferensen visar på hur viktigt ämnet är. Att vi fick till den här mötesplatsen mellan en bred krets av aktörer inom design, policy, forskning och industri där vi kunde tänka ihop under en eftermiddag, har gett oss ovärderlig kunskap i utvecklingen av design för en mer cirkulär ekonomi, säger Jonas Olsson, vd på SVID och moderator för konferensen.

Inomhus. Kvinna som står i en konferenssal och presenterar och pekar på en projektorduk.
Liv Andersson, industridesigner och projektledare på Stena Circular Consulting pratar om design för återvinning.

Designa för cirkuläritet

Att designa för cirkuläritet innebär att förlänga livet på en produkt eller göra det möjligt för dess komponenter och material att återföras till värdekedjan i slutet av livslängden. Många av dagens produkter har en design, affärsmodell och ett kringliggande ekosystem, det vill säga befinner sig i en infrastruktur och ett policylandskap, som är riggat för en linjär ekonomi.

– För att återvinna plast behövs förbättringar i hela värdekedjan från materialval, produktdesign och produktion till användning, återvinningsprocesser och produktion av återvunnen plast, säger Liv Andersson, industridesigner och projektledare på Stena Circular Consulting, och en av talarna vid konferensen.

Inomhus i en konferenssal, flera bord där personer sitter runt och pratar.
Konferensen lockade ett stort antal aktörer, bland annat representanter från designföretag, akademi, myndigheter och stora företag som Scania, Volvo Cars, Arla Foods och Apoteket.

Samarbete behövs för att förändra

Samarbetet mellan designbranschen och alla aktörer i produktionskedjan behöver öka för att skapa förändring. Konferensen var därför en viktig mötesplats för olika aktörer för att öka förståelsen av utmaningarna kring plaståtervinning.

– Det har varit en väldigt givande dag och speciellt spännande att höra vad olika sektorer jobbar med inom området för att öka återvinningen av plast. En stor problematik som vi har märkt är till exempel att alla i ett leverantörsled, behöver få ökad kunskap kring hur man gör plast mer återvinningsbar, säger Sara Brännström, expert i kemi och lagkrav vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Och för det så behöver vi sprida kunskap och lära av varandra vilket jag hoppas att den här dagen har bidragit till.

Dagen avslutades med en workshop som leddes av Sara Ilstedt och Karin Ehrnberger, professorer vid KTH, där deltagarna fick diskutera vilka utmaningar vi står inför och hur vi vill att framtiden ska se ut.

Konferensen arrangerades av SVID, IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH inom ramen för projektet Kraftsamling av design för återvinning.

Inomhus. Kvinna som står i en konferenssal och presenterar.
Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent, pratade om ökade designkrav för att motverka nedskräpning.
Inomhus i en konferenssal, personer sitter runt ett bord och pratar.
Workshop kring vad deltagarna tog med sig från dagen, vilka utmaningar de såg och hur de ville att framtiden ska se ut.
Inomhus. Personer som står och pratar med varandra.
Konferensen avslutades med mingel och nätverkande för att ytterligare knyta kontakter mellan olika branschaktörer.

Publicerad 17 oktober 2023

Uppdaterad 24 oktober 2023