Vägen mellan Ammarnäs och Umeå slingrar sig längs Vindelälven, Sveriges enda oreglerade älv. Området är unikt på många sätt och kandiderar om att bli ett biosfärområde, vilket innebär att det skulle vara ett modellområde för hållbar utveckling.

Projektet MOBEVI syftar till att förbättra kommunikation och mobilitet längs väg 363 som sträcker sig mellan Ammarnäs i norr ner till Umeå.

Vid kickoffen i november åkte projektgruppen längs sträckan för att få en bild av området. De stannade längs vägen och pratade med företagare om deras utmaningar i att bedriva verksamhet och besöksnäring i det här området. Varje år kommer även cirka 35000 utländska studenter till Umeå för att studera, och de har ett stort intresse att upptäcka naturen norrut.

Utsikt över ett vält med ett hus i bakgrunden. På en skylt står Renforsen.
Renforsen vid Vindeln. Till Vindeln är det ganska lätt att ta sig med kollektivtrafiken från Umeå, men vidare norrut blir det svårare.

Utmaningar i området

– Exempel på utmaningar i området är bland annat att lösa en obruten kylkedja för matvarutransport ner till Umeå för vidare transport ut i landet. En annan utmaning är att tillgodose ett hållbart resande till fjäll och älv från Umeå, säger Bianca Byring, projektledare på Region Västerbotten och projektledare för MOBEVI.

Två personer står och pratar med en kvinna som jobbar på Sorsele busstation.
Sorsele busstation

Samtal med lokalbefolkning och företagare

Under resan fick gruppen bland annat veta mer om besöksnäringen i Tavelsjö och om byaföreningens aktiviteter och utveckling. Karin Fällman från Gold of Lapland berättade om biosfärområdeskandidaturen, och på Naturum i Ammarnäs hölls diskussioner om besökares härkomst, reseanledningar och rörelsemönster.

I Rusksele visade Jon-Krista Jonsson, Vd för JK Event, den anläggning han håller på att bygga upp med koppling till tamrenar och samisk kultur. Projektgruppen besökte även Sorsele busstation, resaturang Wild River vid Mårdseleforsen och tittade på byn Hällnäs och deras grönsaksodlingar.

I Ammarnäs hölls också en workshop där projektgruppen jobbade med att tydliggöra mål och den effekt man vill uppnå, för att säkerställa att man fokuserar på rätt saker.

Personer som står och diskuterar vid en whiteboard med post it-lappar på.
Workshop i Ammarnäs. Projektgruppen jobbade med att tydliggöra mål och den effekt man vill uppnå.

Design ska hjälpa till att utveckla hållbara lösningar

Fredrik Forsman, projektledare på SVID, finns med i styrgruppen för projektet. Hans roll har varit att tydliggöra designprocessens styrkor och verktyg, och stödja i upphandlingsförfarandet av designtjänster.

– Design kan i det här projektet hjälp till att identifiera de verkliga utmaningarna och utveckla hållbara lösningar för de som använder stråket kontinuerligt, både för näringsliv och besöksnäring, säger Fredrik.

Resan gav projektgruppen konkreta insikter i de boendes och företagares situation längs stråket och de utmaningar som de har.

Förstudien MOBEVI pågår under 2018 och 2019 och har en budget på 1,4 MSEK. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.

Kontakt