ServDes är en av de främsta forskningskonferenserna när det handlar om servicedesign och innovation. Under tre dagar i mitten av juni arrangerades konferensen i Milano. Vi var där!

75 artiklar, åtta olika ämnesspår, 24 paneldiskussioner och 13 caseseminarier var några av de många aktiviteter som stod på schemat när våra designer Matilda Legeby och Hanna Andersson från Förnyelselabbet på SVID åkte till Milano. Med sig hade de artikeln ”Guiding the welfare state towards a co-creative and explorative mindset: When a crisis is an opportunity” som beskriver hur Förnyelselabbet tar sig an sektorsövergripande, komplexa utmaningar som de också presenterade under konferensen.

– I artikeln presenterar vi hur Förnyelselabbet jobbar med att ta fram underlag för att åstadkomma policyförändring. Det är alltid lärorikt att diskutera och få spegling av andra som jobbar med liknande processer, säger Hanna Andersson, designer på Förnyelselabbet, SVID.

Fyra personer som sitter i en paneldebatt på en scen, två personer står upp och intervjuar.

Diskuterade designens roll i samhället

Under ServDes 2018 låg ett stort fokus på att blicka inåt genom att utvärdera och diskutera modeller, processer och tillvägagångssätt inom disciplinen. Vilken är egentligen designens roll i samhället?

Forskaren Josina Vink beskrev dubbelheten i att vara designer med ”As a designer, you are responsible for a result at the same time as you are teaching”.

Jesper Christiansen, Head of Strategy and Development på den globala innovationsstiftelsen Nesta ställde frågan ”How do we turn the use of design methods into a new governmental function?”.

– Dagarna i Milano var fyllda med spännande diskussioner, infallsvinklar, funderingar och nya möten, säger Matilda Legeby, designer på Förnyelselabbet, SVID.

Läs artikeln

Läs artikeln Guiding the welfare state towards a co-creative and explorative mindset: When a crisis is an opportunity här (pdf, 2 Mb)

Har då frågor om Förnyelselabbet? Kontakta mig.