I Design för energieffektiv vardags femte utlysning beviljades sex nya projekt. De nya projekten handlar bland annat om digitala ljudinteraktioner för nudging i hushållet, goda och effektiva ljusmiljöer, delningsekonomi och energieffektivisering mellan grannfastigheter.

Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och alla projekt kombinerar design, beteende och energi. Utlysningen var öppen för ansökningar inom programmets båda forsknings- och utvecklingsområden “Kunskap och kompetens” och “Innovation och teknik för resurseffektivitet”.

Kompletterar tidigare projekt

– Det känns väldigt roligt att vi nu har ytterligare sex projekt i portföljen som kompletterar tidigare projekt på ett bra sätt. Programmet har pågått i tre år, och vi börjar se att vi breddar portföljen och även har projekt som rör sig lite utanför det som traditionellt förknippas med energieffektivisering, säger Tomas Lennartsson, handledare och ansvarig för programmet på Energimyndigheten.

Publicerad 07 april 2021

Uppdaterad 08 november 2021

Kontakt