Hur kan vi gå från den självklara lösningen att alltid bygga nytt, till ett cirkulärt tänk där resurs- och energieffektivisering är i centrum? Det har förberedelseprojektet The Shift undersökt.

Samhällsbyggandet är en central del av omställningen till ett hållbart samhälle. Förberedelseprojektet The Shift drevs av IQ Samhällsbyggnad i samarbete med ytterligare ett femtiotal aktörer, bland andra SVID.
Målet var att ta fram ett programförslag inom den nya svenska innovationssatningen Impact Innovation med fokus på att skapa nya drivkrafter till att växla till cirkulära system och långsiktiga investeringar i attraktiva livsmiljöer.

– För att leva och verka inom planetens gränser måste vi ställa om. Därför har det varit viktigt att bidra till att utveckla ett programförslag som stödjer övergången till en cirkulär ekonomi med fossilfria och inkluderande samhällen, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID. Cirkulär design är nyckeln till ett skifte som skapar attraktiva livsmiljöer med nya normer och förutsättningar som främjar cirkulära system.

Under våren 2023 genomfördes enkäter och workshoppar och möten hölls för att diskutera och ta fram förslag på hur ett framtida strategiskt innovationsprogram kunde se ut. Programidén lämnades in i oktober 2023.

ShiftSweden – ett av fem innovationsprogram som driver omställningen till ett hållbart samhälle

I februari 2024 meddelade Vinnova, Energimyndigheten och Formas att IQ Samhällsbyggnads programförslag var ett av fem nya innovationsprogram som blir del av en tioårig svensk insats för omställningen till ett hållbart samhälle.

– Att utmana hur vi brukar tänka och göra är avgörande för att ställa om byggsektorn. Här har SVIDs engagemang varit till stor hjälp när vi jobbade med ansökan till Impact Innovation som resulterade i att vi beviljades ett tioårs-program, säger Emma Hult, Projektledare och Programledare för ShiftSweden, IQ Samhällsbyggnad.

Förberedelseprojektet The Shift pågick mellan april och oktober 2023.

Kontakt

Publicerad 19 juni 2024

Uppdaterad 04 juli 2024