Förberedelseprojektet The Shift handlar om att utveckla ett nytt innovationsprogram som ska driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet – och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer.

De komplexa utmaningar världen står inför kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Här står samhällsbyggandet i centrum, det vill säga hur vi planerar, bygger och förvaltar städer, infrastruktur, olika byggnader och anläggningar, och kultur- och naturmiljöer.

IQ Samhällsbyggnad är en av 23 aktörer som fått finansiering för att utveckla sin programidé inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma framtidssatsning Impact Innovation. Tillsammans med ett 50-tal nätverkspartner håller nu IQ Samhällsbyggnad på att utveckla ett förslag på ett nytt innovationsprogram.

Kartlägger olika initiativ och samlar aktörer

I förberedelseprojektet kartläggs parallella och unika initiativ i linje med program i Sverige och i Europa, och man samlar både ledande samhällsbyggnadsaktörer och nya aktörer från bland annat finanssektorn, ägarbolag, tjänstedesign och återvinningsbranschen.

SVID är en av parterna som kommer att delta i arbetet med att samla och mobilisera aktörer brett, befintliga som nya aktörer, och att konsolidera och sammanföra närliggande initiativ inom Impact Innovation.

– Vi behöver bygga en rörelse, skapa nya normer! Genom att utveckla metoder och nya standarder för att ta vara på befintliga material och byggnader kan vi skapa miljöer som är hållbara både för invånare och vår planet, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID. Vi behöver en systemomställning och här är design avgörande för att nå långsiktiga och hållbara resultat.

Besked om etablering i februari

Den utvecklade programidén ska lämnas in den 19 oktober, och den 27 februari 2024 ges besked om etablering av program och finansiering av programkontor.