Hur kan regioner skapa bättre förutsättningar för företag att hänga med i den gröna omställningen så att de är framgångsrika i framtiden? Det har SVID tillsammans med Zenit Design tittat på i en förstudie på uppdrag av Region Skåne.

Under hösten 2023 genomfördes djupintervjuer med representanter från företag, företagsfrämjare, fackförbund och representanter från Region Skåne. Intervjuerna visade att företag har hållbarhetsarbetet som en integrerad del i verksamheten, men att det generellt finns en låg kunskap om cirkularitet och design. Det finns ett intresse för att lära sig mer om och arbeta med cirkulär design, och företag som har kommit längre i sitt cirkulära arbete refererar till cirkulär design som en nyckelfaktor till att de har blivit mer cirkulära och hållbara.

– Resultatet av studien visar att cirkulär design är en avgörande faktor för en hållbar omställning och att det är av största vikt att företag implementerar cirkulär design i sitt arbete. Förstudien visar också att företagen behöver stöd och verktyg för att komma i gång med detta. Det kan till exempel handla utbildning, tillgång till nätverk och experter som kan titta på deras verksamhet, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

Identifierar insatser som förändrar

Förstudien har gett nya insikter och ökat förståelsen kring vad som behöver göras för att stötta företag i att ställa om till en mer hållbar och cirkulär verksamhet. Den har lett till att Region Skåne har kunnat ta betydande steg framåt i arbetet med att bidra till cirkulära verksamheter i regionen.

– Dialogen med SVID har gjort att vi har fått både bättre förståelse, vokabulär och insikter om vilket specifikt stöd som transformationen till en cirkulär verksamhet kräver. Detta gör att vi direkt har kunnat börja med arbetet att komplettera vårt grunderbjudande till företag med tydligare designsteg. Vi har haft en väldig nytta av den här förstudien, säger Karl Löfmark, näringslivsutvecklare, Region Skåne.

Resultaten tas nu vidare och implementeras i samverkan med andra aktörer i regionen.

– Det har varit väldigt roligt och givande att göra den här förstudien med en så intresserad och engagerad beställare som Region Skåne, säger Anna Velander Gisslén. Deras intresse för att på riktigt förstå kraften med cirkulär design som hävstång för hållbar omställning är exemplarisk och inspirerande. Vi ser fram emot fortsatt dialog med både främjare och Region Skåne för att se hur insikterna från studien bäst kan verkställas.

Förstudien pågick mellan juni och december 2023.

Kontakt

Publicerad 16 april 2024