Vill du bli vår nya medarbetare och SVIDs representant i norra Sverige?

I syfte att bidra till nya innovationsmiljöer och öka förutsättningarna för ett hållbarare samhälle och förbättra omställningen till ett grönare norra Sverige etablerar nu Region Norrbotten och Region Västerbotten en mötesplats för form och design kopplat till politiken för gestaltad livsmiljö i norra Sverige. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign deltar i detta arbete tillsammans med ett flertal parter som samverkar i ett treårigt ramprogram, Arctic Design Center.

Vill du ingå i en grupp av dedikerade aktörer som ska samordna arbetet för att stödja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län med hjälp av design och kreativitet? Som en del i teamet kommer du att bidra till att bygga upp mötesplatsen Arctic Design Center och representera SVID och designperspektivet i utvecklingen och etableringen av mötesplatsen.

Uppdraget

Som projektledare med design- och kommunikationskompetens i uppdraget ingår du i teamet för etableringen av en mötesplats för form, design och konsthantverk kopplat till politik för gestaltad livsmiljö i Norra Sverige, Arctic Design Center. Du kommer att arbeta i nära samarbete med en operativ samordnare och ett antal sakkunniga kollegor på kansliet för Arctic Design Center. Du kommer också att vara föredragande för projektets styrgrupp och återrapportera utvecklingen i projektet till SVID och berörda finansiärer och projektägare.

Uppdragsbeskrivning:

 • Aktivt delta i att tillsammans med arbetsgruppen för Arctic Design Center etablera en mötesplats för form, design och konsthantverk kopplat till politik för gestaltad livsmiljö i norra Sverige.
 • Vara föredragande till projektets styrgrupp och återrapportera till SVID och till projektets finansiärer.
 • Delta i SVIDs gemensamma möten och vara föredragande i SVIDs ledningsgrupp.
 • Återrapportera indikatorer och status till projektägarens administration.

Som projektledare kommer du att:

Projektleda:

 • Du kommer att vara projektledare med ansvar för designfrågor. I arbetsgruppen som består av sex personer kommer det även att finnas en projektledare med ansvar för arkitekturfrågor.

Arrangera:

 • Konferenser, events och workshoppar i samverkan med relevanta aktörer i hela norra Sverige

Kommunicera:

 • Skriva artiklar och debattinlägg för att lyfta kunskapen om design och dess betydelse för hållbar omställning och attraktiva livsmiljöer, själv eller tillsammans med sakkunniga
 • Relevant kommunikation i bild och text kring projektet i SVIDs kanaler liksom i projektets och dess deltagares kanaler.
 • Skriva projektansökningar till nya projekt och utlysningar som är relevanta för utvecklingen av Arctic Design Center
 • Vara pedagog och hålla i utbildningsinsatser och leda workshoppar

Utveckla:

 • Skellefteå som plats i dialog med lokala designer, upphandlat arkitektteam och andra lokala intressenter inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet
 • Vara med och ta fram en kommunikationsplan som ska verkställas i olika kanaler tillsammans med arbetsgruppen

Delta:

 • I lokala, regionala, nationella samt nordiska och internationella nätverk samt relevanta aktiviteter

Din profil

Vi söker dig som gärna arbetar med andra människor och organisationer. Du är social, organiserad och van att fatta strategiska beslut. Du ser möjligheter där andra ser utmaningar.

 • Du har en utbildning inom design, projektledning, processledning eller för tjänsten relevant utbildning.

Kanske har du tidigare arbetat med:

 • Projektledning/processledning inom verksamhets- eller tjänsteutveckling
 • Pedagogisk verksamhet – hålla i utbildningar och att leda workshoppar

Arbetet innebär resor och körkort är ett krav.

Anställningsform och ort 

 • Tjänsten är en halvtidstjänst (50%) med eventuell höjning under projektets gång.
 • Arbetsort är Skellefteå. 50% av arbetstiden behöver du vara på plats på kansliet i Skellefteå men arbetet innebär resor.
 • Projektanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Anställningen sträcker sig fram till 2026-03-31. Tillträde snarast.
 • Huvudsaklig arbetstid är måndag till och med fredag. Resor och variation av arbetstiden kan förekomma.

Mer om projektet

Projektet har fått finansiering av EU.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Sista ansökningsdag 

Sista ansökningsdag är söndagen den 13 augusti 2023. Vi kommer att kalla till intervju löpande så du är välkommen med din ansökan snarast.

Ansökan 

Skicka din ansökan med e-post till: jonas.olsson@svid.se

Om SVID 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designmetodiken i såväl privat näringsliv som offentlig sektor och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. www.svid.se 

Vi har gjort ett medvetet medieval för rekryteringen och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster. 

Kontakt

Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna mig!