Vi är stolta över att presentera vårt nya metodverktyg Kunder, insikter och trender – ett metodverktyg för designdriven affärsutveckling. Verktyget gör det möjligt att arbeta med affärsutveckling och kreativa processer på distans.

Att 2020 var en berg- och dalbana har inte undgått någon. Nya arbetssätt, hemmakontor och distribuerade team, ställer höga krav på ett företags förmåga att leda och engagera sina medarbetare. Företag, både på landsbygderna och i städerna, behöver anpassa såväl verksamhetsprocesser som övergripande affärsmodeller efter det rådande läget för att lyckas göra affärer och hänga med i utvecklingen.

Skalbart metodverktyg främjar förnyelse

SVIDs nya metodverktyg Kunder, insikter och trender – ett metodverktyg för designdriven affärsutveckling gör det möjligt att arbeta med affärsutveckling och kreativa processer på distans.

– Vi ville ta fram ett skalbart metodverktyg med lågt insteg och modulärt gränssnitt, som hjälper företagsledare och distribuerade team att navigera genom en hastigt föränderlig tid, genom att främja kreativt tänkande, handlingskraft och förmåga till förnyelse, säger Sol Vikström, projektledare på SVID.

– Det blir allt viktigare för företagare att finna nya vägar framåt – digitalt, hållbart och hälsosamt. Detta verktyg underlättar och inspirerar att ta nästa steg – framåt! säger Daniel Richardsson, projektledare på SVID.

Består av två delar

Metodverktyget bygger på designprocessen och hjälper företag att utveckla efterfrågade och hållbara erbjudanden, tjänster eller produkter – med kunden i fokus.

Verktyget består av två delar som hjälper företaget att se saker ur ett bredare perspektiv – ur kundens perspektiv – för att sedan konkretisera och göra avgränsningar, fokusera och komma igång med att testa idéer och antaganden.

  • Kunder: Den första delen fokuserar på företagets kunder – hur ser kundrelationerna ut idag och hur kan företaget fånga och omvandla kundinsikter till affärsnytta?
  • Trender: Den andra delen fokuserar på viktiga trender – hur kan megatrender, framväxande teknologier och kreativa intäktsmodeller komma att påverka ett företags verksamhet de närmsta 1-5 åren?

Metodverktyget finns tillgängligt som:

  • en digital handbok (.pdf) med tillhörande workshopmaterial,
  • interaktiv Miro-board som är särskilt anpassad för digitala workshoppar och designsprintar. Miro är en plattform för kreativt samarbete online. Mer om Miro

Om metodverktyget

Metodverktyget Kunder, insikter och trender är ett resultat av projektet ”Hur stärker vi företag på landsbygderna?” Projektet finansieras av Tillväxtverket i syfte att stärka affärsutvecklingen och digitaliseringen hos små och medelstora företag på landsbygderna.

Verktyget har utvecklats enligt designprocessens olika arbetsmoment, i nära samarbete med Designcentrum Jämtland Härjedalen och Design i Västernorrland, samt med viktiga inspel från workshoppar med företagare, designer och företagsrådgivare från Almi.

Kontakt

Publicerad 11 februari 2021

Uppdaterad 01 september 2021