Hur kan vi förlänga livslängden på och öka återvinningen av plastprodukter? Det kommer projektet ”Kraftsamling av design för återvinning” att titta vidare på.

Plast används ofta i onödan eller i materialkombinationer som försvårar materialåtervinning. Projektet Kraftsamling av design för återvinning ska öka samarbetet mellan designbranschen och återvinningsbranschen, och ta fram ett första underlag till en internationell standard med allmänna kriterier för design för återvinning av plastprodukter.

– Det finns en uppfattning om att produkter med plast bara går att lämna på återvinningen så tas de om hand, men det är tyvärr långt ifrån verkligheten, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

Design avgörande för lång livslängd och återvinning

Idag är det ofta svårt att plocka isär plasten från produkter som består av olika material, eller att plocka isär olika typer av plast för att kunna återvinna dem och bevara materialets kvalitet och ekonomiska värde. Vilken design en produkt har är avgörande för dess förutsättningar att leva länge och för att den i slutändan ska kunna återvinnas.

– Designer behöver lära sig mer om förutsättningarna för att designa med återvunnen plast. Och än större är kanske behovet av att förstå och lära sig mer om vilken design som krävs för att skapa produkter som håller länge. Och vad som krävs för att produkterna sedan i slutändan ska kunna återvinnas, säger Anna Velander Gisslén.

SVID är projektpartner och kommer att arbeta med att engagera designbranschen. Designfasen är grundläggande för att plastprodukter ska kunna materialåtervinnas, och för att nå hållbara lösningar för plast behövs större samverkan.

Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med SVID, Remondis, PreZero, Carl F, Avfall Sverige, Noun Design Studio, BAS ID, Akriform Plast och Mape Plastics.

Publicerad 15 mars 2023

Uppdaterad 22 april 2024

Kontakt