Vill du bidra till att samhället ännu bättre kan hantera sina komplexa samhällsutmaningar genom bättre beslutsunderlag och förnyade arbetsformer? Då är du kanske personen vi letar efter för att komplettera vårt team i Förnyelselabbet på SVID!

Nu när vår kollega Hanna går på föräldraledighet vill vi komplettera teamet i Förnyelselabbet med en designer med erfarenhet av att arbeta i ekosystem av tjänster.

Hos oss kommer du att ha varierande uppgifter. Du kommer att bidra till att vi med design som verktyg bygger labbmiljöer, visuellt skapar systemförståelse och utvecklar metoder och verktyg för systemkartläggningar utifrån kontextuella och relationella utgångspunkter.

Ansökan har stängt

Sista ansökningsdag till tjänsten var den 2 december 2020.