När: 22 februari 2021

Var: Online

Välkommen till en kostnadsfri workshopserie i två delar för dig som önskar utveckla ditt företagande och ditt företags erbjudanden – med kund, klimat och samhällsförändrande trender i fokus.

Du deltar med ditt företag som case vid två tillfällen om 3 timmar var. Vid det andra tillfället får du personligt stöd av en designcoach som hjälper dig att vidareutveckla din idé och affärsmodell. Vi kommer att träffas online och arbeta med vårt gemensamma lärande i det digitala verktyget miro.com.

När och var?

Workshopserien pågår under två kvällar, måndagen den 22 februari kl. 17.00-20.00 och torsdagen den 4 mars kl. 17.00-20.00.
OBS – FULLBOKAT

Du deltar vid båda tillfällena.

Kurserna hålls digitalt.

Kursinnehåll

Tillfälle 1, den 22/2:

Arbeta metodiskt med kundinsikter och kundrelationer.
Kartlägg konkurrenter och kommunikationskanaler.

Tillfälle 2, den 4/3:

Inspirationsworkshop kring hur samhällsförändrande trender, framväxande teknologier och kreativa intäktsmodeller kommer att påverka förutsättningarna för din verksamhet/affärsidé de kommande åren.
Idégenerera affärserbjudande, prioritera och skissa med stöd från externt arvoderad designcoach.

Vad kostar workshoppen?

Workshoppen finansieras av Tillväxtverket och är kostnadsfri för dig som deltar.

Bakgrund

Kunder, insikter och trender – ett metodverktyg för designdriven affärsutveckling som vi använder i workshopserien bygger på delar av designprocessen och är ett resultat av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns projekt ”Hur stärker vi företag på landsbygderna?” Projektet finansieras av Tillväxtverket i syfte att stärka affärsutvecklingen och digitaliseringen hos små och medelstora företag på landsbygderna.

Kontakt