När: 21 – 22 oktober 2020

Var: Halmstad

Nya Intressentföreningen för SVID och SVID bjuder in till en tvådagars workshop med fokus på destinationsdesign tillsammans med Halmstad kommun och Högskolan i Halmstad. Halmstads vision är att öka antalet invånare med 50 000 på 30 år. Detta ställer krav på omställning och stadsplanering. Det finns ett starkt intresse för att se på vilket sätt designprocessen kan bidra i detta utvecklingsarbete.

Programmet innehåller rundvandring i högskolans nya lokaler inklusive Fab Lab, speeddating, nätverkande, workshop med temat Vision Omvandlingsområdet i Halmstad 2050, god mat och en inspirationsföreläsning med Mohamed Elbangy om hållbar arkitektur.

Vill du delta i programmet?

Kontakta Christer Ericsson på christer.ericson@designregionsweden.se