När: 9 februari 2024

Var: Online

”Design for Recycling” finns som ett koncept, men är inte allmänt tillämpat och implementeras på olika sätt för olika produktgrupper eftersom det inte finns några standardkriterier för vad som gör en plastprodukt återvinningsbar.

Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar hur designer och återvinningsföretag påverkas av det globala plastfördraget, hur industrin implementerar design för återvinning idag, framtidens utmaningar och behovet av att öka förändringstempot internationellt.

För att främja design för återvinning av plastprodukter behövs tydliga och generella riktlinjer och ökad dialog och samarbete mellan aktörer som designar produkter med plast och de som är ansvariga för återvinningen. Syftet med mötet är att bygga vidare på den satsning som finns i Sverige och att utvidga till en internationell plattform för samarbete.

Webbinariet arrangeras inom ramen för projektet Kraftsamling av design för återvinning som drivs av IVL och SVID är med som samarbetspartner.

När?

Fredagen den 9 februari, kl. 8.30-10.00

Var?

Online