När: 31 januari 2024

Var: Online

Välkomna till ett webbinarium om regeringsuppdraget ”Att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning”.

I webbinariet delar myndigheterna i regeringsuppdraget med sig av resultat och insikter från de senaste två årens arbete. Vad har arbetet resulterat i och vad krävs för att bygga vidare?

Bakgrund och syftet med uppdraget har varit att långsiktigt främja effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande och att underlätta omställning på arbetsmarknaden. Målet med de insatser som ingår i uppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

De myndigheter som ingått i regeringsuppdraget är Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Vinnova.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har stöttat myndigheterna i sekretariatet i sin samverkan med hjälp av bland annat designmetodik och process-stöd.

När?

Onsdagen den 31 januari 2024 kl. 9-11.

Var?

Online

Anmälan

Läs mer om regeringsuppdraget ”Att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning”.