När: 5 – 6 november 2020

Var: Digitalt

Städers klimatomställning måste ske snabbare. För att få ett gott liv för alla inom planetens gränser måste våra städer ömsa skinn.

Det är inte nya lösningar som saknas, men vi behöver stärka förmågan att ställa om, att göra det i samverkan på tvärs i samhället och involvera medborgare som medskapare i stadens framtid. Vi behöver fatta bättre och mer transparenta beslut om vägar framåt för att uppnå den genomgripande förändring som måste till.

Transition Lab Forum 4 handlar om hur digitala verktyg kan hjälpa oss komma snabbare fram på vägen till klimatneutrala städer.

Välkomna önskar Viable Cities och Göteborgs stad.

Datum och tid

Torsdag den 5 november kl. 13.00 – 16.00

Praktisk inspiration och goda exempel från Sverige och omvärlden, reflektioner med politiker och experter, och digitalt studiebesök i Göteborg.

Workshop 6 november 9.30–12.00

Vi bekantar oss med digitala verktyg som kan bidra till att snabba på omställningen till klimatneutrala och inkluderande städer till 2030. (Begränsat antal platser)

Var?

Digitalt

Vad är Transition Lab Forum?

Med jämna mellanrum anordnar Viable Cities Transition Lab Forum – en konferens som inspirerar, ger tillfälle till kunskapsutbyte, lärande och gemensamt arbete för att åstadkomma en förändring på djupet och snabba på utvecklingen mot klimatneutrala städer 2030.