När: 7 oktober 2021

Var: Online

För att förstå komplexa samhällsutmaningar behöver man synliggöra många olika perspektiv. Förnyelselabbet på SVID samlar aktörer och invånare för att tillsammans visualisera utmaningar och hitta vägar framåt – med hjälp av designmetodik.

Välkommen till ett seminarium där vi berättar mer om hur vi har utvecklat metoder, förhållningssätt och förutsättningar för systemdesign och innovation kring komplexa samhällsutmaningar.

Förnyelselabbet på SVID initierades 2016 av SKR och Socialdepartementet för att med design skapa mer användarinvolvering och samverkan kring ensamkommande barn. Därefter har arbetet breddats till nyanlända barn och finansierats av Arvsfonden.

När?

Torsdagen den 7 oktober kl. 8:30 – 9:15

Var?

Digitalt via Zoom.

Anmälan

Anmälan via Invajo. Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet är en del av Innovationsveckan som arrangeras av SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.

Kontakt