När: 19 maj 2022

Var: Form/Design Center, Malmö

Utformningen av våra offentliga miljöer rör och berör oss alla. Hur kan stadens invånare göras delaktiga och hur kan olika miljöer göras både trevliga och funktionella?

Genom korta casepresentationer med en mångfald av designer, illustratörer, arkitekter, formgivare och offentliga beställare belyser vi designprocessen som utvecklingskraft för attraktiva samhällen.

Seminariet, som hålls på Southern Sweden Design Days, riktar sig till både beställare och utövare, och till en intresserad allmänhet. Samtalet avslutas med mingel där det bjuds på dryck och lättare förtäring.

När?

Torsdagen den 19 maj, kl. 14.00 – 18.00

Var?

Form/Design Center, Malmö

Program

14.00–14.15 Välkommen!

Jonas Olsson, vd för SVID, hälsar välkomna och presenterar arrangörerna samt dagens program.

14.15–14.30 Öppna Malmö.

Nina Warnolf (curator och utställningsproducent) och Karin Karlsson (huvudprojektledare), Malmö stad

14.30–14.45 Rodes Futura ”Keeping History Contemporary” – The design process as a tool with a strategy of documentation.

Michaela Green (grafisk formgivare), HolsterGreen

14.45–15.00 Att formge en lekplats.

Annika Carlsson (illustratör, scenograf, formgivare), om Teaterlekplatsen Malmö

15.00–15.15 Paus

15.15–15.30 Varvsstaden, att utveckla stadsdelen med stöd av en toolbox.

Hanne Birk (arkitekt & utvecklingschef), Varvsstaden AB

15.30–15.45 Erfarenheter från en landskapsarkitektspraktik.

Anders Berg (landskapsarkitekt) Berg & Dahl

15.45-16.00 Walking with minerals.

Petra Lilja (designer and design researcher) & Anette Væring (art director, researcher och designer)

16.00–16.15 Paus

16.15–16.45 Panel- och publiksamtal.

Mats Widbom (vd för Svensk Form), Jonas Olsson (vd för Stiftelsen Svensk Industridesign), Caroline Agné (verksamhetsledare för Illustratörcentrum), Karin Karlsson (projektledare för Öppna Malmö) och Annika Carlsson (illustratör, formgivare).

16.45–18.00 Mingel

Mer information och anmälan

Anmäl dig senast den 17 maj.

Arrangörer

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Illustratörcentrum tillsammans med Svensk Form.

Om Southern Sweden Design Days

Southern Sweden Design Days är en årligt återkommande festival som synliggör och bygger kunskap kring design – med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshoppar, utställningar och nätverksevent.

Med ett fullspäckat program med över 150 programpunkter, på mer än 60 olika platser i Malmö fylls staden med design. Flera av evenemangen är även digitala.

Form/Design Center arrangerar Southern Sweden Design Days. SVID är en av flera strategiska partner.