Komplexa utmaningar behöver samtal på flera olika nivåer, från individer, organisationer till samhället i stort. Alla aktörer behöver samarbeta och vi behöver förändra vårt tankesätt, våra arbetsprocesser, system och strukturer.

Vilken roll har design för att forma en mer rättvis och hållbar framtid? Hur kan design för social innovation bidra i denna omställning? Hur skapar vi en designkultur och organisatorisk struktur för design i offentlig sektor? Och hur kan forskning stödja kunskap och lärandeprocesser inom design?

Välkommen till ett seminarium på Southern Sweden Design Days som tar upp dessa frågor i ljuset av den senaste tidens utveckling inom politiken, trender inom offentlig finansiering och forskning. Seminariet utforskar sätt på vilka en större närhet mellan offentlig politik och beslutsfattande, och lokala lösningar och nätverk på gräsrotsnivå kan skapas och upprätthållas. Vi ger också exempel på hur vi kan använda design för att röra oss snabbare och tillsammans för ett hållbart samhälle.

I samtalet deltar:

  • Ezio Manzini, ordförande för DESIS Network och hedersprofessor vid Politecnico di Milano
  • Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID
  • Per-Anders Hillgren, professor i interaktionsdesign vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö Universitet
  • Sara Bjärstorps, verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation Sverige vid Malmö Universitet

Samtalet hålls på engelska och modereras av Lotta Orban, kommunikatör och producent på Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.

När?

Torsdagen den 19 maj kl. 11.15 – 12.00.

Var?

Southern Sweden Design Days, Studio Lokstallarna. Södra Bulltoftavägen 51, Malmö

Seminariet går även att se digitalt.

Anmälan

Drop in – ingen anmälan krävs.

Arrangör

Southern Sweden Design Days