När: 28 juni 2023

Var: Norra Scen – Arena för grön omställning, Fiskargränd 5, Visby

Hur utformar vi vårt framtidsland? Med människans roll i den gröna omställningen i norr. Välkommen till seminarium i Almedalen!

Norra Sverige står inför stora utmaningar då den gröna omställningen beräknas generera 100 000 nya invånare. Nya bostäder ska byggas, infrastruktur ska rustas upp och samhällsservicen byggas ut. Hur ska kommuner som behöver bygga mycket och snabbt klara samhällsomvandlingen?

People-powered Transformation är ett initiativ inom Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige från Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Syftet med People-powered Transformation är att skapa ett kunskapscenter för attraktiva och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Nyckeln till framgång, menar vi, är att involvera människorna som bor, vistas och verkar på en plats. Men hur gör man det på bästa sätt, både i stad och landsbygd?

I detta panelsamtal får du möta representanter som arbetar med samskapande designprocesser mellan olika aktörer för att bygga samhällen och organisationer där alla känner sig involverade och inkluderande. Tillsammans utforskar vi samhällets styrkor, utmaningar, systemets inneboende förutsättningar och samtalar om alternativa färdvägar för den gröna omställningen med människan i fokus.

Vi utgår ifrån kommuner och regioner i norra Sverige, men är övertygade om att lärandet kan skalas till hela landet och även internationellt. Initiativet går helt i linje med temat på Världsutställningen i Osaka 2025 – ”Designing Future Society for Our Lives”.

Deltagare

  • Helena Godotter Karlberg, moderator och processledare för People-powered Transformation
  • Pia McAleenan, SVID
  • Niklas Huss, ordf Mindshift Sverige
  • Johanna Skantze, medskapare Initiativ Samutveckling
  • Beatrice Bucht, styrelseledamot i föreningen unga på landsbygden

När och var?

Den 28 juni 2023 kl. 12.30-13.30 på Norra scen i Almedalen, Visby, Gotland.

People-Powered
Transformation

People-Powered Transformation var ett av 23 förberedelseprojekt inom Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige som drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.