När: 3 maj 2022

Var: Svenska Mässan, Göteborg

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar framtidens välfärd och governance. Seminariet hålls vid Kvalitetsmässans konferens.

På vilket sätt kan vi skapa förutsättningar för en styrning och ledning som möjliggör hanterandet av komplexa samhällsutmaningar? Vilka internationella exempel kan vi inspireras av och hur ser idéerna ut för en svensk framtida välfärd och styrning som behövs? Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning, vilka värden skulle det ge och vilka internationella exempel kan vi inspireras av? Det är några av frågorna som vi kommer att diskutera under seminariet.

Deltagare

  • Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030
  • Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket
  • Anders Teljebäck, särskild utredare försöksverksamhets-kommittén Regeringskansliet
  • Pia Sandvik, vd RISE

Moderatorer är Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID, och Klara Adolphson, vd för Innovation Leadership Group.

Seminariearrangör

Governance Innovation Sverige (GOVIS)

Var?

På Kvalitetsmässan konferens som hålls på Svenska Mässan i Göteborg. På konferensdelen går det att delta både digitalt och live.

När?

Tisdagen den 3 maj, kl. 10.00 – 10.45

Mer information och anmälan

Om Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, är Kvalitetsmässan den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.

Kontakt