När: 8 mars 2022

Var: Svenska Mässan, Göteborg

Vid kvalitetsmässan 2022 deltar SVID i två seminarier tillsammans med Governance Innovation Sverige. Det här är det andra seminariet som handlar om framtidens välfärd och governance.

På vilket sätt kan vi skapa förutsättningar för en styrning och ledning som möjliggör hanterandet av komplexa samhällsutmaningar? Vilka internationella exempel kan vi inspireras av och hur ser idéerna ut för en svensk framtida välfärd och styrning som behövs? Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning, vilka värden skulle det ge och vilka internationella exempel kan vi inspireras av?

Moderatorer

Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID och Klara Adolphsson, vd Innovation leadership Group.

Seminariearrangör

Governance Innovation Sverige GOVIS

När?

Tisdagen den 8 mars, kl. 10-10:45

Kostnad och anmälan

Om Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, är Kvalitetsmässan den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.

Pia McAleenan

Pia McAleenan

Chef offentlig sektor och myndighetssamverkan

Mobil: 072-746 88 16
E-post: pia.mcaleenan@svid.se