När: 3 november 2020

Var: Online

Tisdag den 3 november hålls konferensen European Resources Forum 2020. Konferensen vänder sig till europeiska beslutsfattare och experter från politikutveckling, industri, akademi, civilsamhället och media.

European Resources Forum (ERF) har etablerat sig som en europeisk plattform för diskussion om hållbar resursanvändning genom att fokusera på den politiska och vetenskapliga debatten om detta ämne.

EcoDesign Circle, ett EU-finansierat projekt som SVID deltar i, har en session med på konferensen.

När?

Tisdag den 3 november, kl. 9.30 – 16.45

Seminarium med EcoDesign Circle

Kl. 11.45 – 12.45: Parallell session 1: ”Resource efficient and circular design – from niche to mainstream”.

Var?

Digitalt